Actualiteit

Interview met Ingeborg Scheiris n.a.v. de herziene uitgave van "Hoe zoenen Doven"

Terug naar overzicht

Pascal Mollet, coördinator Fevlado-Diversus vzw:
Fevlado-Diversus is fier om een nieuwe publicatie aan u voor te stellen.
Niet helemaal nieuw, "Hoe zoenen Doven?" verscheen voor het eerst in 2002.
In de 12 jaren daarna is er heel wat veranderd in de dovenwereld, daarom vroegen we aan auteur Ingeborg Scheiris om een herziene versie te maken.
We willen Ingeborg en de illustrator/vormgever Bruno Termonia hiervoor uitdrukkelijk bedanken.
 
We laten Ingeborg zelf even aan het woord.
 
Ingeborg Scheiris:
Hallo, ik ben Ingeborg. Ik ben tolk VGT van opleiding. Ik combineer 2 verschillende jobs, enerzijds werk ik als contractuele tolk in het UZ Gent, daarnaast werk ik als freelance tolk.
Ik heb het boek "hoe zoenen doven" geschreven. In het boek geef ik antwoorden op verschillende vragen die leven in de horende maatschappij, zoals "Wat is gebarentaal precies?", "Wat is de dovengemeenschap?", "Wat houdt Deafhood in?", "Bestaat er iets als een doven universiteit?", "Wat is een CI?".
 
De vorige druk dateert van 2002, dat is 12 jaar geleden. In die 12 jaar is er veel veranderd, daarom moest het boek aangepast worden. Een heel belangrijke verandering was de erkenning van Vlaamse Gebarentaal in 2006, dit heeft veel gevolgen gehad bijvoorbeeld het oprichten van de adviescommissie Vlaamse Gebarentaal. Doven zijn naar de rechtbank getrokken om tolken te eisen in het onderwijs voor hun kinderen. Er is een universitaire opleiding gekomen voor tolken VGT  aan de universiteit van Leuven. Ook de jonge doven hebben een enorme evolutie doorgemaakt, ze zijn zich meer bewust van Deafhood en van het feit dat ze op gelijke voet moeten staan met de horenden in de maatschappij. Ze laten niet meer over zich heen lopen. Dat is een grote verandering. Doven worden ondernemender, ze blijven niet afhankelijk van anderen. Ze zijn assertiever. Neem nu het oprichten van de organisatie Visual Box die films maakt van en voor Doven, dat is een hele vooruitgang. Ook de technologie is met rasse schreden vooruit gegaan. Vroeger hadden doven horenden nodig om voor hen te bellen, nu zijn ze daarin veel zelfstandiger geworden. Ze kunnen de afstandstolkendienst hiervoor gebruiken. Ze worden dus steeds minder en minder afhankelijk, dat is een positieve evolutie.

Er is ook een andere evolutie waarover ik wel bezorgd ben, namelijk de dove kinderen die geïmplanteerd worden. Wat zal de toekomst brengen voor deze nieuwe generatie? De visie van vele horenden, is dat het kind horend wordt door de implantatie, maar dat is niet correct. Het geïmplanteerde kind blijft een doof kind. Ik maak me wel zorgen over de manier waarop die kinderen gebarentaal moeten verwerven.
Het boek is geschreven met als doelpubliek horende mensen die nog niets kennen van de dovenwereld, maar het is ook interessant voor doven om het boek aan te schaffen. Het doel is om horenden die geen kennis hebben van de dovenwereld hier warm voor te maken, ook voor dove mensen is het een interessant boek om te lezen omdat het gaat over hun eigen doven gemeenschap.

Het boek is ook geïllustreerd. De tekeningen zijn gemaakt door mijn ex-partner, de papa van mijn zoon, die wou de illustraties graag verzorgen. Doorlopende tekst is niet zo aanlokkelijk om te lezen, hier en daar een leuk intermezzo met een tekening maakt het leuk om het boek te lezen.
 
De titel van het boek is misschien wel raar gekozen "Hoe zoenen doven". Horende mensen hebben mij veel vragen gesteld, onder andere ook "Hoe hebben doven seks? In het donker? hoe communiceren ze met elkaar?" Op zich is dat wel een interessante vraag, maar die vraag als titel gebruiken was toch overdreven, daarom heb ik de titel iets afgezwakt en braver gemaakt namelijk "Hoe zoenen doven?".
De vraag is ook effectief in het boek opgenomen, maar als je het antwoord wil kennen, zal je het boek moeten lezen.
 
Hoe zoenen Doven?
Volledig herziene uitgave
 
Auteur: Ingeborg Scheiris
Illustraties: Bruno Termonia
Uitgever: Fevlado-Diversus
Aantal pagina’s: 100
Verkoopprijs: 15,00 € (excl. portkosten)
ISBN: 9789075977448
 
Bestellen kan bij:
Fevlado-Diversus
Stropkaai 38
9000 Gent
E-mail: verkoopdienst@fevlado.be