Actualiteit

Erkenning VGT - 8 jaar!

Terug naar overzicht

VGT thumbnailVGT thumbnailVGT thumbnailVGT thumbnailVGT thumbnailVGT thumbnailVGT thumbnailVGT thumbnailVGT thumbnail
ERKENNING VGT
8 JAAR!
 
Pascal Mollet, coördinator Fevlado-Diversus vzw
 
Hallo! De erkenning van onze VGT blaast vandaag 8 kaarsjes uit! We zijn allemaal een beetje jarig! Ik ben benieuwd wat er sinds de erkenning zoal gebeurd is...
 
Ik begin graag met de positieve veranderingen naar aanleiding van de erkenning:
 
-     Een mentaliteitsverandering: bij dove personen zelf en bij de buitenwereld.
-     De oprichting van de adviescommissie VGT: ieder jaar steunen zij projecten waarin VGT centraal staat.
Kleine projectjes scheppen nieuwe kansen. Voorbeelden:
·         De cursus Leren Visueel Communiceren werd opstart. Daar is nu het participatieproject uit voortgevloeid
·         Deaf Cinema
·         Boek met DVD Gebarentaal Redt
·         ...
want uiteraard heb ik niet alles opgesomd.
 
-     Het VRT journaal en Karrewiet worden vertaald naar VGT.
-     We hebben iets meer inspraak bij onderwijs, bv. bij de VLOR.
-     Meer tolken in onderwijs, hoewel we dit vooral te danken hebben aan de VN-conventie voor personen met een handicap.
-     Meer en meer dove studenten vinden de weg naar Hogescholen en Universiteiten.
-     Het VGTC werd erkend als wetenschappelijk instelling.
-     Vlaamse Gebarentaal zit in het opleidingsaanbod van de KU Leuven Campus Antwerpen.
 
Uiteraard zijn niet alle veranderingen sinds 2006 een rechtstreeks gevolg van de erkenning VGT. Ook de VN-conventie en het maatschappelijk bewustzijn spelen hun rol.
 
Toch is er nog veel werk aan de winkel:
 
Het ‘decreet houdende de erkenning van Vlaamse Gebarentaal’ is erkend binnen het domein cultuur, en heeft weinig invloed op andere domeinen. Tot nu toe heeft het weinig tot geen invloed op vlak van onderwijs, opvoeding, enzovoort.
-         Onderwijs in VGT bestaat nog niet. Dove mensen weten meer over hun 2de taal, het Nederlands, dan over hun eigen taal. De meeste dove mensen kregen er immers nooit  les over. Als er onderwijs in VGT zou bestaan, zouden doven veel verder staan als individu en op vlak van kennis.
-         Tijdens de voorschoolse periode bestaat er nog geen volwaardig aanbod VGT voor ouders van dove kinderen. 90% van de ouders van dove kinderen zijn horend. Bij geboorte krijgen ze te weinig informatie over het doof-zijn, de taal en de cultuur. Op die manier missen dove kindjes de kans om op jonge leeftijd hun taal op speelse wijze aan te leren. Ook ouders hebben het recht om bij de geboorte van een dove baby automatisch een initiatiecursus VGT te krijgen. Hiervoor is er een structurele oplossing nodig!
-         Er is nog steeds geen gemeenschapsmedia van dove mensen te zien op TV.
-         Het statuut en het loon van tolken VGT is niet goed, met als gevolg dat tolken soms snel afhaken.
-         Er moeten meer dove docenten opgeleid worden tot dove leerkrachten VGT.
-         Er moet een erkende opleiding komen voor dove tolken/vertalers VGT.
 
Jullie zien, er is al heel veel gerealiseerd, maar er moet ook nog veel gebeuren. Fevlado zal zich blijven inzetten om zoveel mogelijk te bereiken voor jullie!
Verder wens ik jullie nog een mooie en aangename VGT verjaardag!
 
 
Nick Mouton, algemeen directeur Fevlado vzw
 
Hallo,
 
Mijn eerste echte kennismaking met de Dovengemeenschap was naar aanleiding van het decreet rond de erkenning van de Vlaamse Gebarentaal.
Bij de voorbereiding van dat decreet leerde ik de Dovengemeenschap kennen.
 
8 jaar geleden was er dan bij de erkenning van de Vlaamse Gebarentaal een groot feest in Brussel.
Het Vlaams Parlement werd toen echt overspoeld door doven.
 
26 april is nu echt een heel belangrijke datum geworden voor de Dovengemeenschap.
 
Binnen 2 jaar zal de Vlaamse Gebarentaal 10 jaar erkend zijn. Ik hoop dat we dan echt een groot feest kunnen vieren.
In de 8 jaar die voorbij zijn is er veel bereikt en ik hoop dat we de 2 volgende jaren nog veel zullen bereiken.
 
Ik wens jullie alleszins nog een prettige feestdag toe!
 
 
Diane Boonen
 
Hallo!
Vandaag is het feest van de Vlaamse Gebarentaal, het is de 8-jarige erkenning. Ik kan wel zeggen dat als ik terugkijk naar hoe de situatie 20 jaar geleden was, dat we een mooie evolutie hebben doorgemaakt. Vroeger waren er al wel mensen die gebarentaal gebruikten, maar ik kreeg regelmatig de vraag of die gebaren wel een echte taal waren en hoe dat dan precies allemaal in elkaar zat. Net op dat moment kon ik beginnen werken bij de Vrije Universiteit Brussel als onderzoeksassitent. Uit dat onderzoek kwam naar boven dat onze gebaren wel effectief een echte taal vormen. Het kriebelde echt bij mij om dit aan iedereen te laten weten en dit nieuws te verspreiden onder al mijn vrienden. Deze kennis begon te leven en men wou hiermee aan de slag, in lobbywerk onder andere en 8 jaar geleden was het dan eindelijk zo ver. Vlaamse Gebarentaal werd erkend. Die evolutie is zo mooi om te zien en pakt mij nog steeds, nu nog steeds. Ik werk bij Kids als opvoedster bij dove kinderen, ik zie hen gebaren en ze zijn fier dat ze dit kunnen. Ze herkennen ook iets van zichzelf in mij, door mijn gebaren. Ik kan hun vertellen dat die gebaren een echte taal zijn. In mijn tijd was de mentaliteit helemaal anders over het gebruik van gebaren. Dat kinderen nu vrij kunnen gebaren is zó mooi om te zien. Vandaag mogen jullie feest vieren en fier zijn op de Vlaamse Gebarentaal. Daaaag en veel plezier!  
 
 
 
Valerie De Vos
 
Hallo Iedereen, 
 
Ik ben Valerie. Men heeft mij gevraagd wat Vlaamse Gebarentaal voor mij betekent. VGT is heel belangrijk voor mij en is een makkelijke manier om te communiceren met mijn dove vrienden en de dovenclub. Ik ben de enige dove in mijn familie. Wij gebruiken geen gebaren, waardoor het voor mij heel moeilijk is om mijn familie te begrijpen. Ik ben altijd blij als ik naar de dovenclub kan gaan, waar ik vlot kan gebaren. Ik volg les iin het reguliere onderwijs met tolkondersteuning. Ik vind het ontzettend interessant om via mijn tolk de les te volgen. Met mijn dove vrienden kan ik ook in gebarentaal communiceren. VGT is dus heel belangrijk voor mij. Ik gebruik VGT zelf misschien niet zo veel, maar als ik in de dovenwereld ben, juich ik mee voor VGT. Ik draag VGT altijd in mijn hart. Dat is wat VGT voor mij betekent. Tot een volgende keer! 
 
 
De kinderen van Sint-Lievenspoort
 
V-G-T- C-O-O-L
 
Vroeger gebaarde ik en de mensen keken raar naar mijn gebaren, maar weet je?
Mijn gebaren zijn een echte TAAL
 
samen: Vandaag is het feest, weet je waarom? VGT leeft! JOEPIE!
 
Gebarentaal is goed, gebarentaal is leuk!
 
samen: NU NU NU
 
Als ik gebaar kijken mensen niet meer vreemd naar mij.
 
Mijn gebaren zijn mooi, mijn gebaren zijn een echte taal.
 
samen: Vandaag is het feest, weet je waarom? VGT leeft! JOEPIE!
 
Vlaamse Gebarentaal is de max, het is mijn moedertaal!
 
samen: Vandaag is het feest, weet je waarom? VGT leeft! JOEPIE!
 
Het is leuk om te gebaren samen met mijn broer, VGT is leuk.
 
samen: 
Vandaag is het feest, weet je waarom? VGT leeft! JOEPIE!
Vandaag is het feest, nu weet je waarom VGT leeft, JOEPIE
 
De kinderen van K.I. Woluwe
Wij zijn uniek, zoals een vlinder.
Komen we een andere vlinder tegen,
die dezelfde taal gebruikt als wij,
dan babbelen we honderduit.
Babbelen wordt een echte communicatie,
een vorm die we allemaal goed begrijpen,
...yes!
 
De kinderen van Spermalie
"Hallo, wij houden van vgt!!"
 
“Hallo, ik ben Bryan. Ik hou van gebarentaal!”
 
“Hallo, mijn naam is Shurbi! Ik ben doof. Ik ben doof geboren. Ik heb een tamelijk grote, dove familie. We communiceren altijd in gebaren. We spreken niet. Ik zit nu in een horende school, maar gebruik altijd gebaren. Ik probeer te communiceren met horenden, maar dat is moeilijk. Ik communiceer liever met doven. Gebarentaal is echt tof en het is gemakkelijk voor mij.
Daaaaag.”
 
“Gebaren zijn top!!!!”
 
“Vroeger zat ik op een horende school, ik kon de anderen niet verstaan. Er was een slechte communicatie. Toen besliste men dat ik naar een dovenschool moest. Als ik daar aankwam zag ik de leerlingen gebaren maken met elkaar, ik kon ze niet verstaan. Gelukkig leerden de begeleiders mij gebaren. Het gaat nu goed vooruit!”
 
De kinderen van Kasterlinden
Dit filmpje is ondertiteld.