Actualiteit

Bijeenkomst over het VN verdrag in Genève

Terug naar overzicht
Maandag 14 april was er een belangrijke bijeenkomst in Genève van het comité van experten van het VN verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.
De Belgische overheid ratificeerde dit verdrag in 2009, en moet ook officieel verslag uitbrengen over de  implementatie van het verdrag.

Het Belgian Disability Forum (BDF), GRIP en het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding dienden elk een alternatief rapport in dat ze voorstelden op deze bijeenkomst. De experten stelden vele vragen over het alternatief verslag. De bijeenkomst verliep zeer goed.

In september is het de beurt aan de Belgische overheid om hun rapport aan de VN commissie voor te stellen. Het expertencomité zal hun rapport vergelijken met het alternatief rapport dat het BDF, GRIP en het CGKR.
Fevlado stuurde een afgevaardigde naar Genève om deze bijeenkomst bij te wonen. De afvaardiging was belangrijk omdat Fevlado actief meewerkte aan het opstellen van het alternatief rapport van het BDF en het alternatief rapport van GRIP. Door aanwezig te zijn, toont Fevlado dat we deze rapporten steunen. De EUD en WFD hadden sterk benadrukt dat het heel belangrijk was dat iedere dovenfederatie een afgevaardigde zou sturen wanneer zijn land het alternatieve rapport ging verdedigen.
Het is ontzettend belangrijk dat alle dove individuen en alle dovenorganisaties de waarde van het VN verdrag kennen.
Het is een belangrijk middel om meer toegankelijkheid te verkrijgen en makkelijker te integreren. Fevlado diende recent een projectaanvraag in bij de Vlaamse overheid om een culturele vertaling van het verdrag te kunnen maken voor de dovengemeenschap. Ons project werd goedgekeurd!

De komende maanden gaan we hiermee aan de slag met als doel dat jullie de inhoud van de conventie begrijpen en ook weten in welke situaties jullie hierop beroep kunnen doen. Zeer recent stapten nog 10 doven naar de rechtbank, een ombudsdienst of een meldpunt discriminatie, gesterkt door het VN verdrag. Het is de bedoeling dat jullie deze achtergrond ook kunnen gebruiken wanneer jullie op obstakels botsen in het dagelijks leven.

Een week voor de voorstelling van de alternatieve rapporten begonnen de besprekingen in Genève al. Bij het begin van de besprekingen stelde de WFD stelde 3 prioriteiten:
  1.  De vertaling van de VN conventie in de eigen landstaal en het geven van trainingen over de VN-conventie in verschillende landen 
  2. Voor onderwijs is het belangrijk dat dove kinderen rechtstreeks contact hebben met volwassenen, personeel en andere leerlingen/studenten in gebarentaal. Een tolk alleen is niet voldoende. De medische wereld mag geen invloed hebben op onderwijs, aangezien zij de VN conventie voor personen met een handicap niet respecteren.
  3. Op vergaderingen van het comité over het VN verdrag moeten tolken aanwezig zijn die tolken naar de eigen gebarentalen van de dove en doofblinde personen (niet enkel via International Sign), om nog meer toegankelijk te zijn.
Fevlado is volledig akkoord met deze eisen die WFD stelde en is blij met de vorderingen die al gemaakt zijn dankzij de ratificering van het VN verdrag voor personen met een handicap. De volgende stap is nu de vertaling van het verdrag voor de dovengemeenschap. Daarnaast zal Fevlado ook via andere kanalen proberen om zoveel mogelijk prioriteiten door te geven aan de experten.
Tot slot wil Fevlado de BDF, GRIP, het Centrum voor Gelijke Kansen, EUD en WFD bedanken voor de uitwisselingen van informatie.
Dankzij deze uitwisseling werd er al voortreffelijk werk geleverd.
Als je interesse hebt om de verwikkelingen over het VN verdrag op de voet te volgen, mag je Fevlado altijd contacteren.

 

Hieronder vind je ook nog enkele websites waarop je meer kan lezen over het VN verdrag en de opvolging ervan.