Actualiteit

Update: Internationale Conferentie rond Gebarentaal, Gelijke Kansen en Duurzame Ontwikkeling - Gent

Terug naar overzicht

Op 29 en 30 april vindt aan de Universiteit Gent de Internationale Conferentie rond Gebarentaal, Gelijke Kansen en Duurzame Ontwikkeling plaats.

De conferentie wordt georganiseerd in samenwerking met Fevlado en de EUD en wordt gesteund door de Vlaamse Overheid (Ministerie van Gelijke Kansen). Tolken Vlaamse Gebarentaal zijn voorzien.

De conferentie wordt geopend op dinsdagavond 29 april door Prof. Anne De Paepe, Rector van de Universiteit Gent. Aansluitend volgt een openingswoord van Dhr. Bob Van den Broeck, beleidsadviseur Gelijke Kansen en van Dr. Markku Jokinen, voorzitter van de EUD.
 
De eerste lezing, door prof. Patty Shores, verkent hoe we een gebarentaalpedagogie kunnen ontwikkelen  voor de 21ste eeuw.
 
De tweede lezing, door prof. Alys Young belicht de levenskwaliteit van gezinnen met dove kinderen en gaat in op rol van dove rolmodellen in het dienstaanbod.
 
De tweede conferentiedag van woensdag 30 april wordt geopend door de voorzitter van Fevlado, mevr. Helga Stevens. We staan uitgebreid stil bij onderwijs. 


De volgende thema’s komen aan bod:

  • inclusief en bilinguaal onderwijs en het VN-verdrag,
  • lees- en schrijfvaardigheid
  • kwaliteitsvol onderwijs
  • gebarentaalonderzoek en -onderwijs in ontwikkelingslanden.

Aansluitende thema’s zijn: gebarentaalwetgeving en participatief burgerschap.

Wil je er graag bij zijn?
Dan kan je hier inschrijven.
Bekijk hier het filmpje van de EUD in International Sign.