Actualiteit

Stand van zaken bestuur Fevlado vzw

Terug naar overzicht

Nadat de Raad van Bestuur op 20 maart 2014 een einde maakte aan het voorzitterschap van André Lathouwers en Hugo Platteau ontslag nam als ondervoorzitter van Fevlado vzw, heeft de Raad van Bestuur op 26 maart 2014 beslist om Helga Stevens aan te stellen als voorzitter van Fevlado vzw. 

De actuele samenstelling van de Raad van Bestuur: Helga Stevens, Raf De Ryck, Dirk Beirnaert en Johan Van Landuyt.

Helga Stevens wil het voorzitterschap opnemen tot het najaar van 2014 om enkele wijzigingen door te voeren in de structuur en de samenstelling van het bestuur om dan in het najaar tot nieuwe verkiezingen te komen van de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur. Dit plan van aanpak en de timing zal ter goedkeuring voorgelegd worden aan de Algemene Vergadering van Fevlado vzw.

Een uitgebreide verklaring en oproep van de nieuwe voorzitter vindt u hierbij.