Actualiteit

Wereld CI Dag

Terug naar overzicht

VGT thumbnailVGT thumbnailVGT thumbnailVGT thumbnailVGT thumbnailVGT thumbnailVGT thumbnailVGT thumbnailVGT thumbnail
 
Op 25 februari wordt Wereld CI Dag gevierd. Hoe is dit ontstaan? De Spaanse organisatie voor CI-gebruikers hebben 25 februari uitgeroepen tot Wereld CI dag, een dag waarin ze de het hoogtechnologisch hulpmiddel en haar gebruikers wereldwijd in de kijker willen zetten. 
 
Waarom 25 februari? Omdat op 25 februari 1957 de eerste cochleaire implantatie werd uitgevoerd in Frankrijk. De afgelopen jaren hebben Spanje en andere landen activiteiten georganiseerd rond deze dag. Dit jaar zullen België en Nederland voor het eerst actief meedoen aan deze internationale dag. Voor gedetailleerde informatie over de activiteiten die in het kader van deze Werelddag worden georganiseerd, verwijzen we naar de website van ONICI, het Onafhankelijk Informatiecentrum over CI 
 
Ook Fevlado zet haar leden met een CI positief in de kijker! Daarom hebben we enkele dove mensen gevraagd naar hun eigen ervaringen met hun CI en Vlaamse Gebarentaal. Met onderstaande filmpjes wil Fevlado aantonen dat een hoorhulpmiddel Vlaamse Gebarentaal niet hoeft uit te sluiten. Deze verhalen tonen dat een combinatie van beiden perfect mogelijk is. Veel kijkplezier!