Actualiteit

Nieuwe gebruikersraad ‘Afstandstolken’

Terug naar overzicht

De afstandstolkendienst van het CAB bestaat sinds oktober 2012.
Het aantal gebruikers groeit, de beeldkwaliteit verbetert, technische problemen verminderen maar er zijn natuurlijk ook nog werkpunten.
Enkele honderden doven gebruikten de afstandstdolkendienst al.
 
Wij vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk doven gebruik maken van deze dienst. Daarom willen wij verder gaan sensibiliseren om afstandstolkbewustzijn te creëren.
Om dit te verwezenlijken willen we een gebruikersraad oprichten in samenwerking met het CAB.
Deze zou 2 à 3 keer per jaar samenkomen en werken rond 2 doelstellingen:
  1. de kwaliteit van de afstandstolkendienst verbeteren
  2. doven de afstandstolkendienst meer laten gebruiken. 
 
Interesse? 
Wil je graag meer info?