Actualiteit

Participatieproject goedgekeurd!

Terug naar overzicht

(vertaling in VGT volgt eerstdaags)

In nauwe samenwerking met Fevlado en de Vrije Universiteit Brussel diende de vzw ’t Signaal vorig jaar een subsidiedossier in bij de Vlaamse overheid. We zijn zeer blij te kunnen meedelen dat dit dossier voor een participatieproject werd goedgekeurd! Het project bevat verschillende elementen. Eén daarvan is een opleiding van nieuwe lesgevers voor de cursus Leren visueel communiceren in VGT met dove baby’s en peuters. Door dit project hebben we de mogelijkheid om het aanbod aan VGT en het contact met dove rolmodellen voor horende gezinnen met zeer jonge dove kinderen stevig uit te bouwen. 

Hoe willen we dit project aanpakken?
 
Uitbouw van toegankelijk en chronologisch aanbod VGT en DC van baby- tot lagere schoolleeftijd en vergroten van de groep opgeleiden die dit aanbod kan inrichten
 • Méér cursussen Leren visueel communiceren in VGT met dove baby’s en peuters
 • Dit betekent ook méér lesgevers opleiden voor deze cursus
 • Een VGT Doe Mee versie voor kleuters ontwikkelen
 • Deze versie mooi laten aansluiten bij de huidige VGT Doe Mee
Binnenbrengen van DC en VGT in horende gezinnen via opleiden van dove culturele ervaringsdeskundigen die deelnemen aan alledaagse gezinsactiviteiten
 • Ontwikkelen van een opleiding tot dove culturele ervaringsdeskundige, erkend binnen de CVO-opleidingen
 • Deze ervaringsdeskundigen laten meedoen met gezinsactiviteiten bij horende gezinnen met dove kinderen, die dat willen. De ouders worden hierdoor ondersteund in het gebruiken van VGT thuis, en de dove kinderen krijgen kansen om rolmodellen voor dovencultuur en VGT te ontmoeten
Creëren van ontmoetingskansen tussen horende ouders van dove kinderen, dove ouders en de dovengemeenschap
 
We zoeken gemotiveerde dove (jong)volwassenen!
Heb jij interesse om één van de lesgevers, rolmodellen of culturele ervaringsdeskundigen te worden? Hou de volgende nieuwsbrieven dan goed in het oog! 
 
 • Eind februari: lancering oproep voor dove en horende kandidaten voor de opleidingscursus tot lesgever Leren Visueel Communiceren in VGT met dove baby’s en peuters.
 • Eind maart: selectiegesprekken.
 • Eind april: start van de cursus.
 • September-december: ‘stage’, het inrichten van de cursussen, verspreid over Vlaanderen.
 • Eind december: certificaatuitreiking.
 • 2015-2016: inrichten van nieuwe cursussen als betaalde lesgever
Heb je interesse in een halftijdse betrekking om het participatieproject mee in goede banen te leiden? Hou dan vanaf volgende week de website zeker goed in ’t oog, we verspreiden binnenkort de vacature.