Actualiteit

Intersectoraal overleg

Terug naar overzicht

Op 27 november 2013 was Fevlado aanwezig op het intersectoraal overleg m.b.t. tolken Vlaamse Gebarentaal.
Het CAB, BVGT, Fevlado en de kabinetten van Welzijn, Onderwijs en Werk waren aanwezig om verschillende thema’s te bespreken. Het doel was meer standaardisering van de regels binnen de verschillende beleidsdomeinen. Ook andere punten waarvoor al deze partijen aanwezig moesten zijn werden besproken.
Zo kwam de  regelgeving rond de TLA (te late annulatie) bijvoorbeeld ter sprake. 
 
Fevlado heeft ook twee punten op tafel gelegd.
Dove personen die gebruik maken van tolkuren in de leefsituatie, moeten de vervoerskosten van de tolk betalen. Binnen de beleidsdomeinen Werk (A-uren) en Onderwijs (O-uren) moet de dove gebruiker hiervoor niet instaan.
Fevlado vraagt al jaren met aandrang dat de dove gebruiker  de vervoerskosten van de tolk niet meer zou moeten betalen.

Een tweede punt die Fevlado ter sprake bracht, is het aantal decibels verlies dat een gebruiker moet hebben om recht te hebben op een tolk. Een dove persoon met een gehoorverlies van minimum 70dB, heeft recht op tolkuren in de arbeidssituatie (A-uren) en in het onderwijs (O-uren).
Om tolkuren in de leefsituatie te krijgen, moet de dove gebruiker minstens 90dB gehoorverlies hebben. Fevlado vraagt een aanpassing van de voorwaarden binnen Welzijn, opdat deze regelgeving ook wordt gestandaardiseerd voor de verschillende domeinen.
 
Over het algemeen was het een goed overleg met de verschillende partijen. Meer informatie over de beslissingen die al genomen zijn en die nog moeten genomen worden, volgt later.