Actualiteit

Hervorming wet van 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap

Terug naar overzicht

Het VN-verdrag voor Personen met een Handicap heeft als uitgangspunt dat het de omgeving is die de persoon belemmert. Dit is een zodanig anders uitgangspunt ten opzichte van vroegere wetten, dat het tot gevolg heeft dat een aantal praktijken grondig herzien moeten worden. Zo ook het huidige stelstel van tegemoetkomingen aan personen met een handicap. De eerste stap in de richting van een volledige hervorming van dit stelsel werd reeds gezet. 

Philippe Courard, staatssecretaris van Personen met een Handicap heeft een voorstel voor een diepgaande hervorming van het stelsel van tegemoetkomingen aan personen met een handicap. Momenteel is dit stelsel nog gebaseerd op de wet van 1987. De noties binnen het VN-verdrag, waarin benadrukt wordt dat de persoon met een handicap een volwaardige burger is en het de omgeving is die de persoon belemmert, maakt het noodzakelijk om het systeem volledig opnieuw uit te vinden.

Het globaal hervormingsontwerp richt zich op de integratie en de volledige en effectieve deelname van personen met een handicap aan het maatschappelijke leven, aan de hand van 5 grote oriëntaties.
1. Het principe introduceren van de integratietegemoetkoming voor iedereen.
2. De strijd tegen de werkloosheidsval
3. De armoedebestrijding
4. Een betrouwbaar instrument voor de evaluatie van de handicap opstellen
5. De stappen om schulden te vermijden vereenvoudigen en automatiseren

Elke stap in de reflectie over deze hervorming gebeurde in overleg met de personen met een handicap en met de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap. Dit project zal ten laatste op 1 januari 2017 volledig in werking zijn. De cel Belangenbehartiging van Fevlado volgt dit op.