Actualiteit

Nieuwjaarswensen van de voorzitters

Terug naar overzicht

A: Hugo! Jij hier?!
H: Hallo, André! Alles goed? Ik wist niet dat jij hier was.
A: Ja hoor, ik ben mijn nieuwjaarsspeech aan het voorbereiden en met jou?
H: Ik was net hetzelfde aan het doen.
A: Hoezo? Waren we daar dan beiden mee bezig? Voor dezelfde leden?
H: We voegen onze toespraken beter samen tot één geheel.
A: Ja, goed idee, dat is voor de leden ook aangenamer in plaats van schipperen tussen twee verschillende speechen.
H: Ok, akkoord. Zo doen we het! En ... waar gaan we filmen?
A: Maar kijk, de camera is al aanwezig!
H: Maar de opname is al bezig!
A: Zie ik er goed uit?
H: Het is prima zo!
A: Ok. Hallo Leden van Fevlado en van Fevlado -Diversus.
H: Hallo vrienden allemaal!
A: Hugo, wie zal er nu speechen en wat gaan we vertellen?
H: We kunnen vertellen over 2013.
A: Euhm ... eventjes denken ... 2013
H: Ja... 2013
A: Ja, ik was aan het woord hè, Hugo.
H: Ja, sorry.
A: Fevlado mag eerst, ehum ehum. Ik wil zeggen dat Vlaanderen echt goed bezig is! Ik heb zelf op een wereldcongres in Australië gezien dat de dovengemeenschap op wereldniveau ook goed bezig is. Er wordt gewerkt aan doofbewustzijn, gebarentaal wordt erkend. Ik liep daar als Vlaming tussen en kon dus echt zien dat Vlaanderen niet moet onder doen. Ik was echt fier op wat we allemaal al bereikt hebben in Vlaanderen.
H: Is dat echt waar?
A: Ja! Tolken worden terugbetaald, doven hebben recht op onderwijs, doven mogen hier met de auto rijden, wij hebben recht op hulpmiddelen, gebarentaal is erkend... en dat allemaal dankzij het werk van het vroegere bestuur!
H: Amaai, dat is straf
A: Ja dat allemaal te danken aan de voorgaande besturen, maar dat betekent niet dat Fevlado nu op zijn lauweren mag rusten. We moeten ons blijven inspannen. Zo waren we in 2013 bezig met het dossier rond de erkenning van Fevlado. Mensen denken dat Fevlado al een erkende vzw is, maar dat is niet zo! Diversus wel, Hugo.
H: Ja dat klopt.
A: Diversus wel, maar Fevlado dus nog niet. Hierover zijn gesprekken met het ministerie aan de gang. Daarom hebben we dit jaar een beperkte subsidie gekregen om deze erkenning te verwezelijken. Een startsubsidie. Dit betekent dat we in 2014 extra inspanningen moeten doen om te komen tot een totaal van 50 bij Fevlado aangesloten verenigingen .
H: Wanneer eindigt dit?
A: Tegen maart-april moeten we dit aantal bereikt hebben, om dan een jaar lang te werken met deze 50 verenigingen. In 2015 zal dan gekeken worden naar het werkingsjaar 2014 om te bepalen of we de erkenning kunnen krijgen.
H: Dat wordt niet simpel.
A: Ja, we moeten daarvoor echt inspanningen doen, we zitten nu aan 37 aangesloten verenigingen.
H: 37 ... Iedereen die nu kijkt, help ons om de kaap van 50 verenigingen te halen!
A: Het is zeker mogelijk om aan 50 te komen. Filip Verstraete en de cel ledenbeweging werken hiervoor samen. Ook de dovenclubs werken hieraan mee. Ze brengen ideeën aan voor mogelijke nieuwe clubs.
Ik heb ook het gevoel dat er in het verleden een kloof is gegroeid tussen de leden en Fevlado en dat is natuurlijk niet goed.
H: Inderdaad
A: We moeten werken aan onze communicatie
H: Ja, want wij houden jullie graag dichtbij de organisatie. Zowel André en ik, om van elkaar op de hoogte te blijven.
A: Ja en als iemand een idee heeft, zoals het Vlaams Dovenparlement.
H: Ja, super idee!
A: Dit was een nieuw idee, en 20 december is dit voor het eerst doorgegaan in Antwerpen. Dit kan interessant zijn voor alle doven die zich ergens zorgen over maken. Dat is de uitgelezen kans om contact te maken met de leden.
H: En is dat enkel in Antwerpen?
A: Neen, in 2015 wordt dit nog op 5 andere plaatsen geörganiseerd. Dit zal op dovennieuws komen en op de website. Zo kan er dan op termijn maandelijks een zitting plaatsvinden. En het goede nieuws is dat jullie daarvoor niet naar Gent moeten komen, neen, wij komen naar jullie!
H: Of als de datum van het parlement voor jullie niet past, en jullie zitten toch ergens mee, kom dan gerust tot bij ons!
A: Binnen het bestuur hebben wij ook nog enkele ideeën.
H: Ok, dan is het nu aan mij. Nu wil ik het hebben over 2013 voor Fevlado Diversus.
A: Ah, hebben jullie ook gewerkt?
H: Wij hebben zeker niet stil gezeten! We hebben afgelopen jaar mooie dingen gedaan! WDD in Oostende was bijvoorbeeld een groot succes. De activiteiten waren geslaagd en dit dankzij het grote aantal vrijwilligers. Ook de onderwerpen waren zeer interessant, de avondactiviteit was een succes.
De dvd die hoort bij het project "mijn baby is doof", wordt intussen ook wijd verspreid. Er wordt veel naar gevraagd, wat natuurlijk positief is. De derde verwezelijking ... wat was die nu weer ... even denken.
A: Er was WDD, ...
H: Ah ja, VGT doe mee! Ook hieraan hebben we gewerkt dit jaar en zo zijn er nog verschillende dingen waar we mee bezig geweest zijn, die ik hier nu niet in detail zal bespreken.
A: Ja, het zal wel zichtbaar zijn waar we mee bezig zijn. Maar 2013 was niet volledig positief. Er zijn enkele dierbaren overleden die we niet mogen vergeten.
H: Ja dat klopt.
A: Wie is er gestorven in mei 2013?
H: Mathieu Martens, de erevoorzitter van Fevlado. Hij is ook jaren actief geweest als voorzitter, maar hij is dus jammer genoeg van ons heen gegaan.
A: Ja ... en toen in september-oktober, vlak na WDD ...
H: Toen is Jef Van den Driessche overleden. Deze 2 overlijdens zijn en groot verlies voor Fevlado en wij zullen hen blijvend missen. We willen via deze weg nog onze dank betuigen voor hun jarenlange engagement. Zij blijven in onze en zeker ook in jullie harten.
A: Om even terug te komen op onze werking, naast Fevlado is er natuurlijk ook nog Jong-Fevlado. Zij hebben net hun 25-jarige bestaan gevierd en dat was een succes.
H: Ja dat klopt! Het feest voor het 25 jarig bestaan was prachtig en zal ik nooit vergeten.
A: Ben jij daar naartoe geweest?
H: Jaja, ik ben daar geweest.
A: Maar ik ben de voorzitter, jij toch niet?
H: Neen, maar ik heb Jong-Fevlado mee opgericht!
A: Ah, vandaar!
H: Ik deed dat niet alleen hoor! Het was een gezamelijke verwezenlijking van Filip Verstraete, Diane Boonen en mij. Ondertussen bestaat Jong-Fevlado dus al 25 jaar en het is ontzettend gegroeid.
A: De toekomst voor hen ziet er goed uit, hè?
H: Zeker en vast.
A: Ze zijn jong, ze zijn gemotiveerd.
H: Zeker weten.
A: Wat zullen we gaan doen in 2014?
H: Ja... 2014...
A: Ik denk dat we misschien een rustig jaar kunnen inlassen, als je ziet wat we allemaal bereikt hebben in 2013.
H: Eén jaar op het gemak doen? André is zot zeker? Dat kan gewoon niet. De doven zullen ons dan wel wakker schudden. De wereld draait door en wij moeten gewoon volgen. Zeker voor de doven is dit belangrijk om de correcte info telkens door te geven. Stil staan is echt geen optie, dat moet jij toch ook beseffen, André?
A: Alles gaat toch goed nu, we moeten toch niets veranderen?
H: Denk nu zelf eens na.
A: Ja, je hebt gelijk. Vroeger was er een lerarenopleiding binnen EUD. Een leerkracht zei dat het goed ging met een dovenfederatie of -vereniging zolang ze in stijgende lijn gaan, maar vanaf dat er stagnatie komt is het niet meer goed. Alle doven die die les volgden begrepen dit niet, maar de leerkracht legde uit dat wanneer een federatie stil staat en de wereld errond wel evolueert, dat er dan een kloof ontstaat tussen beiden en dat is hetzelfde als achteruit gaan. Dus van zodra dat een federatie het gevoel heeft dat ze stagneert, moet ze iets anders gaan doen, met nieuwe ideeën komen, ... Op die manier blijf je dynamisch, als je dat niet doet, ben je als een hoogbejaarde mens ... klaar om ten onder te gaan.
H: Ja, dat is zo. Heb je dan een idee voor 2014?
A: Ik heb heel veel ideeën, maar ik wacht gesprekken met het bestuur af. Er is al wel een AV geweest. Daarop worden de prioriteiten van Fevlado telkens besproken.
H: Wat zijn de prioriteiten dan?
A: Het VN verdrag staat zeer hoog op de prioriteitenlijst. Het is een middel om rechten voor personen met een handicap te verkrijgen, met het VN-verdrag kunnen we hiervoor nog meer initiatief nemen.
H: Wacht eventjes. In het VN-verdrag staan ook zaken vermeld over gebarentaal en mensenrechten. Er is een belangrijke vrouw die hier meestal voor lobbyt is Liisa. Zij trekt meestal naar New York om over deze thema's te lobbyen. Zelf is ze een Finse en ex-voorzitter van de Wereld Federatie voor de Doven. Op 10 december kreeg zij nog de Award voor mensenrechten, zij was de eerste dove persoon die deze prijs in de wacht sleepte. Deze Award werd eerder door enkele bekende mensen gewonnen, zoals President Mandela. Zij staat daardoor dus op hetzelfde niveau als deze belangrijke man. Dat is echt een uniek moment dat ik nooit zal vergeten. Juist hè, André?
A: Dat is inderdaad een kippenvel-moment! Een Dove die op gelijke voet staat met zo'n belangrijke persoon.
H: Ik zal dat nooit vergeten.
A: Fevlado is voor Vlaanderen ook bezig met een aantal zaken. Het VN-verdrag, zoeken naar een nieuw gebouw om binnen 2 of 3 jaar naar te verhuizen, maar dat moet nu al voorbereid worden.
H: Wij starten nu stilletjes aan met deze voorbereidingen, maar geen paniek. We zullen jullie stap voor stap zeker informeren.
A: Natuurlijk moeten we daarvoor ook op zoek naar financiële middelen, een nieuw gebouw is niet gratis en goedkoop is het evenmin. Alles is duur tegenwoordig. Dus als jullie ideeën hebben of een project kennen, laat het ons dan alsjeblieft weten.
H: Ja die ideeën zijn zeer welkom!
A: Heb je nog iets over Diversus?
H: Ja, de plannen voor Diversus voor 2014. Ik zal er enkele uitlichten, maar op de website kunnen jullie de volledige planning bekijken. WDD zal in 2014 doorgaan in Antwerpen. Het is een mooi moment om daar WDD te vieren, we organiseren het immers voor de 20ste keer. De eerste keer was ook in Antwerpen dus dat wordt een prachtige terugblik.
A: Weet je dat de dovenclub van Antwerpen ook zelf een feest kan vieren?
H: Ja? Welk feest dan?
A: Hun 120-jarig bestaan!
H: Amaai! En dat gecombineerd met WDD! Super! Daarnaast heeft het Rode Kruis in samenwerking met Fevlado Diversus een projectaanvraag ingediend die recent goedgekeurd is. Dit houdt in dat het Rode Kruis van start kan gaan om dove vrijwilligers op te lijden die vorming kunnen gaan geven in dovenclubs. Dat is heel positief nieuws. Er zullen ook lesgevers opgeleid worden die horende ouders die een doof kind krijgen kunnen aanleren hoe ze moeten communiceren met hun dove baby. Hiervoor willen we dus graag nog een oproep doen. Voel jij je aangesproken om hiervoor lesgever te worden, laat dan iets van je horen!
A: Maar opgelet! De lesgevers die we daarvoor zoeken moeten wel doof zijn, zodat zij vanuit hun eigen levenservaring kunnen vertellen. Over hoe zij hun verhaal kunnen brengen, zal de opleiding gaan. En dan kunnen zij bij de ouders gaan om hun verhaal te delen.
H: Dus, kom gerust af!
A: Wat is nog iets belangrijk dat we gaan doen in 2014?
H: Bedoel je voor de doven of horenden?
A: Doven, of neen ... voor beiden. Het zijn verkiezingen!
H: Verkiezingen ja! Welke?
A: Federaal, Vlaams en Europees!
H: 3 soorten verkiezingen dus op 1 dag.
A: Ja en het is dus aan de doven om de politici op de hoogte te brengen van hun wensen. Dat betekent dat dat ook werk is voor ons.
H: Ook op Europees niveau?
A: Ja de verschillende politieke partijen, de Vlaamse, de Federale en de Europese. Daar zal de EUD ook wel voor zorgen. Maar wij moeten ook onze eigen contacten aanspreken. Fevlado zal hiervoor een document voorbereiden over zaken die doven nodig hebben, welke wetten aangepast moeten worden. Dit document zal dan overhandigd worden aan de verschillende partijen, de socialisten, de liberalen, de katholieken. Jong Fevlado heeft daar ook een rol in. Zij zullen de jongerenafdeling van deze partijen contacteren. Wij zorgen voor de 'senioren' en Jong-Fevlado voor de jongeren.
H: Senioren? Excusseer? Ook de mensen van middelbare leeftijd hoor.
A: Ja, sorry :). En dan op termijn, hopen we dat de partij die de verkiezingen zal winnen, zal terugdenken aan het document dat wij hen hebben overhandigd. Het is dus aan jullie om op de juiste partij te stemmen.
H: Ja, echt! Jullie stem geeft inspraak. Dus denk daar goed over na.
A: Ik denk dat we in 2013 al goed werk geleverd hebben en we hebben beiden al een plan voor 2014. We hebben dus mooie vooruitzichten.
H: Ja, maar nu komt nog eerst Kerstmis en Nieuwjaar. Wat zijn jouw plannen?
A: Eerst moet ik nog het personeel bedanken, dat mag je niet vergeten!
H: Oh ja, natuurlijk.
A: Alles wat we in 2013 bereikt hebben, hebben we te danken aan het personeel, zowel van Fevlado als van Fevlado Diversus.
H: Ja, hartelijk bedankt daarvoor! Jullie hebben hard gewerkt, soms zelfs gezwoegd, overuren geklopt, avonduren gepresteerd, ondanks ziekte toch komen werken. Echt waar, duizend maal bedankt voor het afgelopen jaar.
A: Ook een dikke merci aan de vrijwilligers, het bestuur. Want je mag niet vergeten dat het bestuur natuurlijk ook een jaar lang hard gewerkt heeft. Ook dank u aan onze vrienden en partners. Het werk dat we verwezenlijken kunnen we immers niet alleen klaren, denk bijvoorbeeld ook maar aan de tolken, het Vlaams Gebarentaal Centrum en ga zo maar door.
H: Het zijn niet de alleen dove partners, maar ook horende partners natuurlijk. Door hun steun, gaan wij ook vooruit.
A: Ja, natuurlijk. Ben jij klaar voor 2014?
H: Jaja, zeker, maar....
A: En jullie thuis? Zullen jullie er klaar voor?
H: Ja wacht, ik ben wel klaar voor 2014, maar ik wil eerst graag 2013 op een plezierige manier afsluiten, met een hapje en een drankje.
A: Ja, en onze riem wat losser doen.
Wat zou jij graag bereiken in 2014? Of wat is jou meest belangrijke wens.
H: Ik wens voor 2014 nieuwe vrijwilligers, met nieuwe ideeën en dat iedereen met een positief gevoel kan beginnen aan 2014.
A: En ook nog een belangrijke wens, iets wat je niet kan kopen. Een goede gezondheid voor iedereen! Daaaag!
H: Ja, daag!
A: Kom, dan gaan we er nu eentje drinken!