Actualiteit

Rapport over het onderwijs voor dove en slechthorende kinderen

Terug naar overzicht

De cel belangenbehartiging van Fevlado heeft deelgenomen aan de bijeenkomsten van de Vlaamse Onderwijsraad, in de werkgroep rond onderwijs voor dove en slechthorende personen. Op basis van twee seminariedagen met zowel wetenschappelijke bijdrages als getuigenissen rondom opvoeding en onderwijs aan dove en slechthorende kinderen, werd er een rapport geschreven. In dit rapport wordt aangegeven waar rekening mee gehouden moet worden bij het nadenken over het onderwijs voor dove en slechthorende leerlingen. Het is dus geen bindend advies. De inhoud van dit rapport werd bediscussieerd, aangevuld en aangepast tijdens drie bijeenkomsten in de afgelopen drie maanden.

Over het algemeen is Fevlado tevreden over het resultaat. Soms werd ons standpunt niet opgenomen in het rapport, of vonden we dat de zinsconstructies te veel ruimte lieten voor interpretaties waar wij niet akkoord mee zouden gaan. Na de publicatie van het rapport, begin volgend jaar, zullen we dan ook een reactietekst schrijven, zodat duidelijk wordt hoe Fevlado staat tegenover dit rapport. We houden jullie op de hoogte.