Actualiteit

Liisa Kauppinen krijgt mensenrechten award.

Terug naar overzicht

De voormalige voorzitter van de Wereldfederatie van de Doven (WFD), Liisa Kauppinen, krijgt op 10 december 2013 de “United Nations Human Rights Award Prize”, van de Verenigde Naties.
Het is dan Dag van de Mensenrechten.

Deze prijs is een eerbetuiging die elke 5 jaar uitgereikt  wordt voor individuën en organisaties die iets uitzonderlijks bereikt hebben met betrekking tot mensenrechten. Hiermee zal zij een lijst vervoegen met hoogst gewaardeerde personen, zoals bijvoorbeeld de leider van de Amerikaanse burgerrechten, Martin Luther King, de vroegere President van Zuid-Afrika, Nelson Mandela, en een vroegere president van Amerika,  Jimmy Carter, en vele anderen.
 
Dr. Kauppinen is een zeer bijzondere vrouw. Ze heeft meer dan 30 jaar voor WFD gewerkt. Ze was de allereerste vrouwelijke voorzitster van WFD. Ook in de Finse Dovenassociatie was ze lange tijd actief, zelfs nog vrijwillig nu ze op pensioen is. Daarnaast werkte ze samen met leiders van internationale organisaties van personen met een handicap.
Haar allerbelangrijkste bijdrage is de verwijzing naar gebarentalen, Dovencultuur, dovengemeenschap en de identiteit van dove personen in het VN-verdrag over de Rechten van Personen met een Handicap (VRPH).
Naast de rechten van dove personen, heeft ze zich ook toegelegd op de rechten van vrouwen en van vrouwen met een handicap. Ze werkte hiervoor veel samen op internationaal vlak en dit leidde ook tot ontwikkelingssamenwerkingsprojecten op verschillende gebieden. Zo zette ze zich in voor organisationele ontwikkeling, documentatie over gebarentaal, dienstverlening van tolken Vlaamse Gebarentaal en trainingsprojecten voor mensenrechten met dovengemeenschappen in Afrika, Centraal Azië, de Balkan en Noord-West Rusland. Hierdoor sloten op 20 jaar tijd maar liefst 71 nieuwe landen zich aan bij WFD! Deze landen genieten nu van sterke dovenassociaties en diensten, meer erkenning en de blijvende steun van WFD.
De huidige voorzitter van WFD, Colin Allen, laat zich sterk inspireren door wat Liisa bereikt heeft en streeft er nu naar dat het VRPH ook effectief wordt opgevolgd en uitgevoerd door alle overheden die het verdrag ondertekend hebben. “Alleen dan zullen dove personen gelijkheid kennen in hun alledaagse leven”, verklaarde hij. Alleen dan wordt Liisa’s levenslange ambitie werkelijkheid.