Actualiteit

Info en VGT-aanbod voor ouders en hun dove kinderen op Vlaams platform opvoedingsondersteuning

Terug naar overzicht

 Expoo, het Vlaams expertisecentrum voor opvoedingsondersteuning, biedt informatie aan op 2 websites:

  • www.expoo.be: hier vinden opvoedingsondersteuners informatie, onder andere over beleidsteksten, over belangrijke actoren, over materiaal van studiedagen en vormingen, enz. Sinds kort is hier ook de website mijnbabyisdoof.be in opgenomen, zodat professionelen hier gebruik van kunnen maken bij de begeleiding van ouders en hun dove kinderen: http://www.expoo.be/nieuws/nieuwe-website-mijn-baby-is-doof .
Deze website werd ontworpen door Fevlado, ism de IDNS-PE onderzoeksgroep van de VUB en Visual Box, met financiële ondersteuning van Gelijke Kansen in Vlaanderen. 
 
De cursus is een samenwerkingsverband tussen de VUB, Fevlado-Diversus en ’t Signaal, met de financiële steun van verschillende Rotary Clubs en de NVSG.
 
Voor meer informatie: belangenbehartiging@fevlado.be