Actualiteit

Wijziging decreet erkenning Vlaamse Gebarentaal op voorstel van de Adviescommissie VGT

Terug naar overzicht

De Vlaamse Regering keurde vandaag de wijzigingen goed aan verschillende bepalingen van het decreet houdende de erkenning van de Vlaamse Gebarentaal.
De wijzigingen betreffen onder meer enkele taalkundige correcties, de samenstelling van de adviescommissie en de herformulering van de opdracht. Over dit voorontwerp van wijzigingsdecreet wordt nog advies ingewonnen van de SARC en daarna van de Raad van State.
 
De wijzigingen werden voorgesteld op initiatief van de Adviescommissie Vlaamse Gebarentaal en gebeurden in overleg met Fevlado en het Vlaams GebarentaalCentrum.
Omdat alle partijen van mening zijn dat een ruimere evaluatie van het decreet nuttig is, zal de Adviescommissie verder bekijken hoe op langere termijn de juridische positie van de Vlaamse Gebarentaal nog versterkt kan worden.
 
De Adviescommissie is blij met de constructieve samenwerking met de Vlaamse Regering in dit dossier!