Actualiteit

Nieuwe verenigingen in de Vlaamse Dovengemeenschap!

Terug naar overzicht

WDD 2008 ging op 27 september door in Gent, daar werd er door Fevlado-Ledenbeweging tijdens de studievoormiddag een lezing gegeven met als thema “De toekomst van het verenigingsleven in de Vlaamse Dovengemeenschap”. Vijf jaar geleden was er dus al een evolutie, de traditionele dovenclubs waren aan het veranderen.

Doven willen steeds meer meedoen aan specifiekere verenigingen die zich op een bepaalde hobby of activiteit toeleggen en er gaan minder doven naar de vaste maandelijkse bijeenkomsten van de dovenclubs. Er werd vastgesteld dat er de laatste twintig jaar meer en meer doven zijn die nieuwe verenigingen rond bepaalde thema’s wilden oprichten, zoals bijvoorbeeld een dierenclub, een hobbyclub, een filmclub, enz. Deze vrijwilligers hebben echter ook ondersteuning nodig, maar Fevlado-Ledenbeweging had de middelen en het personeel niet om deze nieuwe verenigingen te kunnen ondersteunen, dus veel ideeën zijn nooit uitgevoerd. Vijf jaar later heeft Fevlado, dankzij de startsubsidie van het Ministerie van Cultuur, extra personeel om het oprichten van deze nieuwe verenigingen te ondersteunen. Daarom willen wij dit bekendmaken in deze editie van Dovennieuws en op de komende Werelddovendag op 28 september in Oostende.

Bij Fevlado-Ledenbeweging wordt er nu nagedacht over mogelijkheden rond het oprichten van nieuwe verenigingen. Een aantal ideeën werden door ons voorgesteld, maar  er kwamen ook suggesties binnen van externe personen. Fevlado-Ledenbeweging werkt nu aan onderstaande voorstellen. Er worden nog vrijwilligers, bestuursleden of medewerkers gezocht die interesse hebben om mee te doen met één van de deze verenigingen. Interesse?
Mail naar ledenbeweging@fevlado.be!
 
DovenGeschiedenis Vlaanderen
Onlangs werd DovenGeschiedenis Vlaanderen opgericht als een nieuwe afdeling van Fevlado. Deze vereniging is voor mensen die geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van de Vlaamse Dovengemeenschap en de leefwijze van doven vroeger. Het is een nationale vereniging met verschillende onderafdelingen:
 
 • Archief, dit gebeurt in het gebouw van Fevlado zelf. Dit archief gaat over Fevlado, Fevlado-Diversus en de dovenclubs.
 • Sport, deze groep heeft als doel de geschiedenis van de Vlaamse dovensport te verzamelen.
 • Lokale geschiedenis (ofwel per dovenclub ofwel per provincie).
 • Nog andere ideeën? Stuur maar naar ledenbeweging@fevlado.be!
 
De vereniging wil er voor zorgen dat al het materiaal (foto’s, video’s, boeken, interviews, verhalen, documenten, enz.) over de dovenwereld verzameld wordt. Er is een systeem om dit alles veilig te bewaren, zo kan er een mooie verzameling ontstaan over de Vlaamse dovengemeenschap door de jaren heen. DovenGeschiedenis Vlaanderen wil vrijwilligers aanmoedigen om hieraan mee te werken.
 
Er zullen ook nieuwe afdelingen komen die zich meer concentreren op bepaalde onderwerpen of regio’s, bijvoorbeeld de geschiedenis van regionale dovenclubs. DovenGeschiedenis Vlaanderen zal ook deze nieuwe groepen ondersteunen. Er zal ongeveer vier keer per jaar vergaderd worden. Hiervoor is men is op zoek naar zowel bestuursleden als vrijwilligers.
 
Ook willen we graag elk jaar rond een speciaal thema werken, bijvoorbeeld zoals Fevlado-Diversus vijf jaar geleden deed met het project rond 50 jaar Atomium. Toen werden er doven bevraagd die de bouw of de opening van het Atomium in 1958 in Brussel meegemaakt hebben.
Ook in de horende wereld zijn er veel geschiedenisverenigingen die met een jaarlijks thema werken. Dit kan heel interessant zijn om de levensverhalen van doven tijdens een bepaalde periode of rond een bepaalde gebeurtenis van vroeger te verzamelen.
 
Heb je interesse om mee te helpen met DovenGeschiedenis Vlaanderen of één van de afdelingen? Willen jullie meer informatie of hebben jullie vragen? Neem dan contact op met Ledenbeweging!
 
Vereniging Dove tolken en vertalers
Er bestaan niet alleen horende tolken, maar ook dove tolken en vertalers, bijvoorbeeld om te vertalen van Vlaamse Gebarentaal naar International Sign, of naar LSFB, de Waalse gebarentaal en omgekeerd. Ook op TV zie je dove tolken, zo zijn er bij Karrewiet op Ketnet dove tolken die de Nederlandse gesproken taal omzetten naar VGT. De bedoeling van deze vereniging is om dove tolken samen te laten komen om hun ervaringen uit te wisselen en zo hun dienstverlening nog beter te kunnen maken. Opgelet: momenteel zoeken we hiervoor voorlopig geen vrijwilligers. Fevlado-Ledenbeweging zal zelf enkele dove tolken rechtstreeks contacteren.

Vereniging voor Vlaamse Dove vrijwilligers in ontwikkelingslanden
Er zijn dove jongeren die geïnteresseerd zijn om een tijdje in ontwikkelingslanden te verblijven en daar de lokale bevolking of de lokale Dovengemeenschap te ondersteunen of die vanuit Vlaanderen fondsen willen inzamelen voor goede projecten voor doven in ontwikkelingslanden.
De doelstelling van deze vereniging is dus:
 
 • Dove jongeren die vrijwilligerswerk in ontwikkelingslanden willen doen, begeleiden om hun ervaringen uit te wisselen.
 • Zoeken naar projecten in ontwikkelingslanden waar dove jongeren aan kunnen deelnemen.
 • In Vlaanderen de doven bewust maken van de situatie van doven in ontwikkelingslanden
 • Activiteiten organiseren voor fondsenwerving voor projecten in ontwikkelingslanden

Vereniging Natuur en Dieren
Een vereniging voor natuur- en dierenliefhebbers.
Er kunnen bijvoorbeeld:

 • wandelingen in de natuur worden georganiseerd
 • uitstappen georganiseerd worden, zoals een bezoekje achter de schermen van een zoo
 • ervaringen uitgewisseld worden over de natuur en het dierenrijk
 • lezingen gegeven worden
Er zijn heel veel mogelijkheden.
 
Dove filmverzamelaars
Het verzamelen van films met een link naar de Dovengemeenschap vb. films die door doven gemaakt zijn, waar doven in meespelen of films met doofheid als onderwerp. Doven kijken altijd met andere ogen naar dergelijke producties en er zijn mensen die deze graag willen verzamelen. In het verleden kregen wij reeds de vraag van een aantal doven, naar bijeenkomsten voor geïnteresseerden over dit onderwerp. Daarom doet Fevlado-Ledenbeweging nu een oproep.
 
Dove anderstaligen
In Vlaanderen wonen er ook veel doven uit het buitenland. Een deel is goed geïntegreerd in onze maatschappij en in onze Dovengemeenschap, maar zijn er ook een aantal die het daar moeilijk mee hebben. Het kan interessant zijn om een vereniging op te richten waar zij onderling hun ervaringen kunnen uitwisselen rond de aanpassingen i.v.m. het wonen in een ander land. Sommigen weten niets over de Vlaamse dovenclubs, en deze vereniging kan hun integratie in zowel Vlaanderen als in de Vlaamse Dovengemeenschap bevorderen. Eventueel kunnen probleempunten rond de integratie als dove buitenlander in Vlaanderen dan ook aan Fevlado doorgegeven worden. Zij kunnen ook af en toe eens een sociaal-culturele activiteit organiseren waar de doven kunnen proeven van een vreemde cultuur.
 
Dove jongeren met een (lichte) verstandelijke beperking
Fevlado heeft de vraag ontvangen of er een aanbod bestaat voor deze groep jongeren, maar helaas bestaat er momenteel geen vrijetijdsaanbod voor hen. Deze jongeren blijven vaak thuis, want ze voelen zich niet goed in de bestaande jeugdclubs. Daarom is het belangrijk dat er een vereniging wordt opgericht die geschikt is voor deze mensen. Het is de bedoeling dat er om de twee maanden een activiteit georganiseerd wordt, hopelijk in samenwerking met verschillende diensten.
 
Vereniging van CODA’s
In de Dovengemeenschap zijn er veel gezinnen met zowel dove als horende familieleden. Het kunnen dove kinderen van horende ouders zijn, maar er zijn ook horende kinderen van dove ouders. Deze CODA’s (Child of Deaf Adults) zijn dus horende kinderen die dove ouders hebben. Dit betekent ook dat zij anders opgevoed worden dan andere horende kinderen, dikwijls worden CODA’s tweetalig opgevoed. Ze staan tussen twee culturen in: de horende cultuur en de dovencultuur. In het verleden werden er voor deze groep al studiedagen georganiseerd, dat was een groot succes. Er zijn toen verschillende vragen geweest om een vereniging voor CODA’s op te richten. Fevlado wil daar nu graag werk van maken zodat deze mensen hun ervaringen onderling kunnen uitwisselen.
 
Is dit alles? Neen! Fevlado zoekt nog naar nieuwe ideeën.
Als jullie voorstellen hebben waar jullie graag aan zouden meewerken, dan mogen jullie dit altijd laten weten aan Ledenbeweging. Indien er voldoende interesse is in een bepaald thema, dan kunnen wij de geïnteresseerde personen uitnodigen om eens samen te vergaderen en na te denken over, hoe we dit kunnen aanpakken.

Heb je een voorstel? We zijn aanwezig op WDD op 28 september in Oostende!
Jullie kunnen bij onze infostand met jullie ideeën terecht.
Kom je niet naar WDD, dan kan je ook mailen naar:
ledenbeweging@fevlado.be!

Dus: wij zoeken naar vrijwilligers, medewerkers of bestuursleden voor deze nieuwe verenigingen!
Ideeën om andere verenigingen op te richten zijn ook altijd welkom bij Fevlado-Ledenbeweging!

(Bron: Dovennieuws september 2013)