Actualiteit

Oproep meedenken rond herziening wet 1987 rond tegemoetkomingen

Terug naar overzicht

Oproep meedenken rond herziening wet 1987 rond tegemoetkomingen

auteur: Andre Lathouwers, voorzitter Fevlado

Het bestuur van Fevlado heeft besloten om de werkgroep tegemoetkomingen terug op te starten na de rondvraag van staatssecretaris Courard over de herziening van de wet van 1987 rond het stelsel van tegemoetkomingen aan personen met een handicap. Hiervoor zal in augustus en september 2012 een paar keer vergaderd worden om tegen eind september een visietekst over te kunnen maken aan de staatssecretaris.

Nicolas Kinet en Chantal Thomas die reeds eerder interesse lieten blijken worden tijdelijk toegevoegd aan de werkgroep "Tegemoetkomingen" die verder bestaat uit Frank Van de Perre, Anja Van Impe, Bart Verheyden en mezelf. Voor de nota wordt ook nauw samengewerkt met de cel Belangenbehartiging van Fevlado.

Ik wil aan de werkgroep nog een tweetal personen toevoegen via een open oproep via de website naar mensen die willen meedenken rond de oproep van Courard. Zo hebben we een brede en onderlegde werkgroep.

Deze personen die er bij komen zijn er tijdelijk bij met het oog op ons antwoord aan Courard. Nadien zullen we moeten evalueren wat de functie is van de werkgroep en wat de samenstelling zal zijn van die werkgroep.

Kandidaturen voor de vrije plaatsen in deze werkgroep kunnen schriftelijk ingediend worden bij directeur Nick Mouton (nick.mouton@fevlado.be) en dit ten laatste op 10 augustus 2012.