Actualiteit

Katherine Rogers annuleert haar deelname aan de studiedag tijdens WDD

Terug naar overzicht

De cel Belangenbehartiging organiseert tijdens WDD een studiedag rond het thema ‘Het dove kind en VGT: ouders en dovengemeenschap samen in zee’.

Zoals eerder aangekondigd, richten we ons tijdens de voormiddag vooral op de rol die de Dovengemeenschap kan opnemen en wat het belang is van dove rolmodellen voor ouders en hun kinderen.

Katherine Rogers, een dove doctoraatsonderzoeker, bevestigde eerder haar lezing over een onderzoek dat hier in Engeland rond uitgevoerd is. Wegens persoonlijke redenen kan ze echter toch niet aanwezig zijn.
Ze stelde onmiddellijk dr. Hilary Sutherland voor om haar te vervangen. Zij is een ervaren onderzoeker en werkt al jaren met dove kinderen en hun families. Ze is zelf doof en moeder van een doof kind en was ook betrokken bij het Deaf Role Model Programma.

Het onderwerp van de lezing wijzigt dus niet.