Actualiteit

Artikel ‘Hij redde Vlaamse kinderen van doofheid’ lokt verder reacties uit

Terug naar overzicht

In De Standaard van 2 april 2013 verscheen een artikel met als titel : ‘Hij redde Vlaamse kinderen van doofheid’.

Dr. Van Kerschaver, die bij Kind en Gezin aan de wieg stond van de screening bij baby’s op zicht- en gehoorproblemen, gaf daarin zijn ongenuanceerde mening over CI en gebarentaal.
Fevlado stuurde daarop een reactie naar de betrokken journaliste en naar de Vlaamse Vereniging van Journalisten, met de vraag om enige nuancering aan te brengen in dergelijke artikels en vooral ook het standpunt van degenen waar het over gaat mee te nemen in hun berichtgeving. De inhoud van het persartikel werd intussen ook met Kind en Gezin besproken.
 
Maar niet enkel Fevlado reageerde op het krantenartikel; DOV (Dove Ouders Vlaanderen) stuurde een reactie naar de redactie van de krant en naar de journaliste, en Maartje De Meulder schreef een brief aan dr. Van Kerschaver, die in De Standaard werd gepubliceerd.

In juni verscheen dan de nieuwsbrief van VLOK-CI, waarin Pieter Bolle in naam van deze ouderorganisatie reageerde op de discussie. Deze reactie werd ook gepubliceerd in de nieuwsbrief van ONICI.
Dat lokte op zijn beurt nog meer reacties uit en zowel Maartje De Meulder als Bart Verheyden reageerden op hun blog.
Ook Andre Lathouwers voelde zich aangesproken, en hij schreef zijn persoonlijke ervaringen neer, als dove gebarentalige persoon èn als CI-drager, en stuurde die door naar VLOK-CI, met de vraag naar publicatie.
 
Fevlado vindt het goed dat er over CI en gebarentaal gediscussieerd wordt en hoopt dat de uitwisseling van gedachten en ervaringen bijdraagt tot een constructieve dialoog en samenwerking tussen ouders van dove kinderen en de Vlaamse Dovengemeenschap