Actualiteit

NIEUW: DovenParlement!

Terug naar overzicht

Meedenken over de toekomst van de Dovengemeenschap
in het Vlaamse DovenParlement
 
Beste mensen (gebarentalig en doof of niet-doof, lid of niet-lid, oud of jong, ...)
 
Met een Vlaams DovenParlement komen we tussen december 2013 en mei 2014 op bezoek bij de diverse DOC’s in Vlaanderen (Hasselt, Antwerpen, Turnhout, Brugge, Kortrijk en Gent).
 
Waarover praten we in het DovenParlement?
We denken samen na over de toekomst van de Vlaamse Gebarentaalgemeenschap: Wat zijn grote uitdagingen en belangrijke thema’s? Hoe pakken we die best aan? Wat zijn mogelijke oplossingen?
Dat doen we in gespreksgroepen in Vlaamse Gebarentaal. Een 5-tal dove mensen worden opgeleid om de gespreksgroepen te begeleiden.
 
Wat is het DovenParlement en wie kan meedoen?
Het is een nieuw project rond participatief burgerschap dat open staat voor alle gebarentaligen. Door met een open geest samen na te denken over de toekomst en over het beleid komen mensen vaak tot nieuwe ideeën. Deze nieuwe ideeën kunnen een meerwaarde betekenen voor de Vlaamse Gebarentaalgemeenschap.
 
De inhoudelijke voorbereiding, de begeleiding van de gespreksgroepen en de verwerking van de resultaten gebeurt op wetenschappelijke manier door de Universiteit Gent (Dr. Goedele De Clerck).
 
Fevlado zorgt voor de praktische organisatie (lokaties en faciliteiten) en promotie en zal nadien in het kader van de jaarplanning voor 2015 binnen het bestuur bespreken welke resultaten zij zal en kan meenemen binnen haar eigen werking.
 
Wil je ook een belangrijk thema op de agenda plaatsen voor het DovenParlement?
Kom dan zeker naar de volgende WereldDovenDag in Oostende!
 
Op de WereldDovenDag van 28 september 2013 geven we meer informatie over het Vlaamse DovenParlement, verzamelen we gespreksthema’s en tonen we een schema wanneer we naar de diverse provincies op bezoek komen. Nadien volgt er ook meer informatie op www.fevlado.be. 
 
Hoe meer mensen er komen, hoe beter het beeld zal zijn van welke thema’s Vlaamse Doven belangrijk vinden en op welke manier jullie die thema’s willen aanpakken.
Van jong en oud willen we graag weten op welke manier jullie de toekomst zien.
Doe je mee?
 
We kijken er naar uit om jullie daar te zien!
 
Andre Lathouwers                                  Dr. Goedele De Clerck
Voorzitter Fevlado vzw                          Onderzoeker Universiteit Gent