Actualiteit

Nieuw voetbalstadion in Gent niet toegankelijk voor dove personen

Terug naar overzicht

Een drietal jaar geleden werd door de Stad Gent contact opgenomen met de werkgroep toegankelijkheid van de Stedelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap. De bedoeling was de toegankelijkheid van het in aanbouw zijnde voetbalstadion, de Ghelamco Arena, te verzekeren voor alle doelgroepen. Fevlado gaf haar expertise door en stelde dat alles wat omgeroepen wordt in zo’n stadion ook ondertiteld moet worden, en dat er visuele alarmsignalen beschikbaar moeten zijn. Gedurende de bouwperiode werden deze vereisten meermaals herhaald.

Groot was dan ook de ontgoocheling toen de toegankelijkheidsambtenaar van de Stad Gent vlak voor de opening van het stadion liet weten dat de Ghelamco Arena onvoldoende financiële middelen had om de gevraagde aanpassingen te doen voor de dove supporters. Nochtans verspreidde de pers op hetzelfde moment berichten over de overdaad aan dure schermen en andere snufjes, bedoeld om het de supporters zoveel mogelijk naar hun zin te maken.

Fevlado contacteerde onmiddellijk Guy Reynebeau, sp.a gemeenteraadslid van de stad Gent en vroeger als schepen van Sociale Zaken hiervoor bevoegd. Samen met Resul Tapmaz (sp.a), huidige schepen van Sport en Gelijke Kansen, werd er afgesproken het bestuur van AA Gent en de verantwoordelijken voor de Ghelamco Arena hierover aan te spreken. Half juli publiceerde de pers een nieuw bericht, met als titel “Meest toegankelijke stadion van België”. Daarin worden de door ons gevraagde maatregelen vermeld, en wordt de Ghelamco Arena voorgesteld als hèt voorbeeld van toegankelijkheid voor alle doelgroepen. Of de aanpassingen nu al daadwerkelijk zijn gebeurd, is nog niet duidelijk. Zeker is wel dat Fevlado dit zal opvolgen, en verdere stappen zal ondernemen als dit niet het geval blijkt te zijn!

Voor meer info: belangenbehartiging@fevlado.be