Actualiteit

Colin Allen verkozen tot vicevoorzitter IDA

Terug naar overzicht

IDA, International Disability Alliance, is een wereldwijd netwerk van organisaties van personen met een handicap.
IDA verdedigt de rechten van deze grote groep mensen en baseert zich hiervoor op internationale verdragen, zoals bijvoorbeeld het VN-Verdrag voor de Rechten van Personen met een Handicap.
Er werd pas een nieuw bestuur voor IDA samengesteld, en Colin Allen, de voorzitter van WFD, World Federation of the Deaf, werd verkozen tot tweede vicevoorzitter. Fevlado wenst hem hiervoor van harte proficiat!
Je kan hier het persbericht van WFD lezen.