Actualiteit

Recht op tolken in onderwijs: stemming in het Vlaams Parlement op 10 juli!

Terug naar overzicht

Zoals we jullie eerder lieten weten, werd het ontwerp van het onderwijsdecreet ODXXIII in juni besproken en goedgekeurd door de commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement. Aan dat voorstel van decreet werden enkele amendementen toegevoegd rond het recht op tolken Vlaamse Gebarentaal in het onderwijs.
 
Op woensdag 10 juli zal dit besproken en gestemd worden in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement. Dat wordt dus een belangrijke dag voor de Dovengemeenschap in Vlaanderen die jarenlang gevochten heeft voor de rechten van dove leerlingen. Als de plenaire vergadering het recht op tolken goedkeurt, wordt dit in een decreet vastgelegd en voor de komende jaren verzekerd voor iedere dove leerling in het kleuter, lager, middelbaar, hoger, universitair en volwassen onderwijs! 
 
Ben je geïnteresseerd om de stemming mee te maken? Iedereen is welkom op woensdag 10 juli. Vanaf 9 uur starten de besprekingen van verschillende teksten, waaronder OD XXIII, en vanaf 14uur worden deze teksten dan gestemd. De toegang is vrij voor iedereen en er worden tolken VGT voorzien. Gelieve ons tegen dinsdag 9 juli op belangenbehartiging@fevlado.be te laten weten als je komt en om hoe laat, zodat we plaatsen kunnen voorzien in de tribune.