Actualiteit

Thema van WereldDovenDag 2013: ‘Het dove kind en VGT: ouders en Dovengemeenschap samen in zee’

Terug naar overzicht

De cel belangenbehartiging van Fevlado organiseert tijdens WDD een studiedag rond dit thema. Het is een vervolg op het project ‘Mijn baby is doof’, dat in juni afsloot met een gelijknamige documentaire met onder andere getuigenissen van ouders over de waarde en het belang van VGT in de communicatie met en de opvoeding van hun dove kind.
 
Belangrijk daarbij is het contact dat horende ouders hebben met de Dovengemeenschap. En dat gebeurt soms pas heel laat, waardoor er waardevolle tijd verloren gaat, en ze vaak heel wat informatie missen die een positieve invloed kan hebben op de opvoeding van hun dove kind. Maar hetzelfde geldt ook omgekeerd: de Dovengemeenschap is er zich niet altijd van bewust dat ze veel expertise kan doorgeven aan de ouders, en haar leden als rolmodel kunnen fungeren, allemaal in het belang van het dove kind. Vandaar dit thema: ‘samen in zee’ wijst op de noodzakelijke samenwerking tussen ouders en de Dovengemeenschap, zodat het dove kind de mogelijkheid krijgt om Vlaamse Gebarentaal  te verwerven, en ouders bijgestaan worden door dove volwassenen in de opvoeding van hun dove kind.
 
De studiedag richt zich tot iedereen die gelooft in de kracht van die samenwerking. Vooral horende ouders willen we aanmoedigen om de drempel naar de Dovengemeenschap over te stappen, en deze studiedag wil hier aan bijdragen:
 
  • In de voormiddag richten we ons vooral op de rol die de Dovengemeenschap kan opnemen en wat het belang is van dove rolmodellen voor ouders en hun kinderen. Katherine Rogers, een dove doctoraatsonderzoeker, komt vertellen over een onderzoek dat hier in Engeland rond uitgevoerd is. Na haar lezing komen enkele personen vertellen over hun ervaringen.
  • In de namiddag is er een workshop voorzien voor de ouders van dove kinderen. Daar willen we vooral informatie geven aan de ouders rond verschillende bestaande initiatieven in Vlaanderen: welke activiteiten worden er allemaal georganiseerd voor dove kinderen, good practices zoals een kinderopvang waar men VGT gebruikt, een voorstelling van de documentaire ‘Mijn baby is doof’, beschikbaar pedagogisch materiaal met VGT, ...
 
Ouders kunnen ook elkaar daar ontmoeten en ervaringen uitwisselen. En het kader van de WereldDovenDag zal hen uitnodigen om een nieuwe wereld te ontdekken!