Actualiteit

VGT Doe Mee is op zoek naar enthousiaste vrijwillgers!

Terug naar overzicht

 
VGT Doe Mee wil de Vlaamse Gebarentaal en Dovencultuur bieden aan, op de eerste plaats, kinderen van 6 tot en met 12 jaar die weinig tot geen VGT kunnen. Daarnaast zijn horende broers en/of zussen ook welkom, net als kinderen die vlot gebarentalig zijn. Doordat de begeleiders gebarentalig en doof zijn, fungeren zij als rolmodellen voor de kinderen en zorgen ze ervoor dat de kinderen een positief identiteit en zelfbeeld kunnen ontwikkelen.
 
Volgend jaar starten we met een nieuwe editie VGT Doe Mee. Het begeleidersteam van de vorige editie blijft grotendeels hetzelfde, maar we zijn nog op zoek naar nieuwe krachten. In het schooljaar 2013-2014 zullen er weer ontmoetingsdagen georganiseerd worden, waar de kinderen en ouders vrijblijvend kunnen deelnemen. Deze ontmoetingsdagen gaan telkens maandelijks door op een zondagnamiddag. Er zal een vrijwilligersvergoeding per ontmoetingsdag worden uitbetaald aan de begeleiders, ook de vervoerskosten worden terugbetaald. Er zal vooraf ook een weekend worden georganiseerd voor de begeleiders alleen om met elkaar kennis te maken en zo al kunnen beginnen met de voorbereidingen van de nieuwe editie.
 
Mis deze kans niet en bied de kinderen een verrijkende ervaring aan die ze niet snel zullen vergeten! Interesse? Vragen? Stuur een mail naar hannes.de.durpel@fevlado.be!