Actualiteit

Fevlado interviewt Mark Wheatley en Kathleen Vercruysse die als eersten tolkuren kregen voor hun zoon in het kleuteronderwijs

Terug naar overzicht

Interview met Mark Wheatley en Kathleen Vercruysse
 
Fevlado is blij om Mark Wheatley (M) en Kathleen Vercruysse (K) hier te verwelkomen, dove ouders van 2 dove kinderen,  Basil van 3 jaar, en Louis van 1,5 jaar. Door hun gesprekken met de minister van onderwijs hebben zij ervoor gezorgd dat hun zoon Basil een tolk krijgt in het kleuteronderwijs.
Wij willen graag weten hoe ze dit voor elkaar gekregen hebben.
 
Fevlado: Wat was de reden dat jullie aanklopten bij het ministerie van onderwijs? Hoe zijn de gesprekken verlopen, en wat hebben jullie bereikt?
 
K: Wij dachten al lang na over de toegankelijkheid van het onderwijs. We willen dat het 100% toegankelijk is. Basil moet alles 100% kunnen volgen, zodat hij niet de helft van de informatie mist.
In het middelbaar hebben leerlingen recht op tolkuren, maar in de lagere school niet. We wilden dit langs juridische weg aankaarten bij de minister van onderwijs, maar die vroeg om onze klacht in te trekken en samen tot een minnelijke schikking te komen. Hij stelde voor om toch voor een tolk te zorgen voor Basil voor de rest van dit schooljaar en voor volgend jaar.
 
M: Het is een zware verantwoordelijkheid voor ons als ouders om zelf een proces te moeten aanspannen tegen de minister van onderwijs, maar gelukkig is alles goed gekomen.
 
Fevlado:  Basil krijgt nu een tolk in de kleuterklas. Hoe gaat dat dan concreet in zijn werk?
 
K: We hebben de tolkuren nog maar pas gekregen, in april. Na overleg mochten we een tolk zoeken, en in mei zijn we gestart met een tolk in de klas. Dat verloopt heel goed. Het is volledig toegankelijk en we zien een positieve evolutie van VGT bij Basil.
 
Fevlado: Wij hebben ook pas vernomen dat de minister een omzendbrief heeft rondgestuurd waarop staat dat alle dove kinderen een tolk kunnen krijgen in de kleuterklas en de lagere school dankzij jullie acties. Er staat ook in dat het kind de basis van VGT moet kennen om een tolk te kunnen krijgen. Wat vinden jullie van deze voorwaarde?
 
M: Wij wilden een proces opstarten met de focus op onze zoon Basil, om hem te stimuleren; wij zijn immers verantwoordelijk voor hem als ouders. Nu de minister van onderwijs deze maatregel heeft uitgebreid naar alle dove leerlingen in het kleuter en lager onderwijs, laten we Fevlado en het kabinet onderwijs hier verder over onderhandelen. Van onze kant blijft onze aandacht vooral op de toekomst van onze kinderen.
 
K: Er is nu wel al een open platform.
 
Fevlado: Wij vragen ons af of jullie deze boodschap ook willen delen met andere ouders, willen jullie hen vertellen wat jullie hebben meegemaakt?
 
M: Vlaamse Gebarentaal is belangrijk, toegankelijkheid is belangrijk. Ouders moeten weten dat ze zelf keuzes kunnen maken, ook in de lagere school en in het middelbaar.
 
K: De rechten van het kind zijn belangrijk.
 
Fevlado: Bedankt om jullie verhaal te vertellen. Proficiat met wat jullie bereikt hebben, en ik wens jullie het allerbeste voor de toekomst!


De persartikels die hierover verschenen vind je via volgende links:
Het Laatste Nieuws 
De Standaard
De Morgen
De redactie VRT Nieuws
Knack
Het Nieuwsblad