Actualiteit

Recht op tolken in onderwijs nu in een ontwerp van decreet!

Terug naar overzicht

Recht op tolken in onderwijs nu in een ontwerp van decreet!

Vlaams minister van Onderwijs, Pascal Smet, diende bij de commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement een ontwerp van ODXXIII in, een onderwijsdecreet dat inhoudelijke en technische aanpassingen bevat van de reeds eerder uitgevaardigde onderwijsdecreten.

Sinds 13 juni werd dit ontwerp daar besproken, gedurende verschillende sessies. Leden van de commissie kunnen zelf amendementen toevoegen aan een voorstel van decreet, en dat gebeurde ook in verband met het recht op tolken in onderwijs door onder andere Helga Stevens. Fevlado werkte intensief en gedurende lange tijd mee aan de inhoud daarvan, via overleg met het kabinet onderwijs en leden van het Vlaams Parlement.

Op 18 juni lichtte Helga Stevens de amendementen toe in de commissie, in aanwezigheid van minister Smet:
  1. Het gaat zowel over tolken VGT als over schrijftolken.
  2. De doelgroep wordt uitgebreid tot mensen met een gehoorverlies van minstens 70 dB of nog lager als er een vocaal audio-metrische test als bewijs wordt afgeleverd.
  3. Het betreft alle onderwijsniveaus, zowel kleuter-, lager, secundair, hoger en volwassenenonderwijs; de doelgroep wordt zo ruim mogelijk bekeken, dus ook bijvoorbeeld studenten die een master-na-master opleiding volgen of een specifieke lerarenopleiding komen in aanmerking.
  4. In de toelichting wordt duidelijk vermeld dat er 70% van de schooluren tolkondersteuning behaald moet worden met het urenpakket dat vastgelegd wordt door de Vlaamse Regering.
Nog enkele andere belangrijke punten:
  • De Vlaamse Regering moet besluiten publiceren rond het totale urenpakket, rond de aanvraag- en toekenningsprocedure, en de diplomavoorwaarden en de te indexeren loonkost van de tolken.
  • De Vlaamse Regering moet de werking van een centraal tolkenbemiddelingsbureau subsidiëren. Ook de rol van dit bureau is duidelijk omschreven.
  •    Er komt een driejarige evaluatie van het tolkenbemiddelingsbureau vanaf 2015-2016 waar ook de doelgroep zelf bij betrokken zal worden. Er worden 4 elementen geëvalueerd: de aanvraag- en toekenningsprocedure, de mogelijkheid tot intern beroep en de evolutie van de werking van het centraal tolkenbureau.
Op donderdag 20 juni keurde de commissie Onderwijs het voorstel van decreet en onder andere de amendementen rond tolken in onderwijs goed. De volgende stap is nu de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement dat, hopelijk nog voor de zomervakantie, het voorstel van decreet al dan niet goedkeurt en publiceert.
Fevlado is zeer verheugd over deze evolutie, en hoopt dat binnenkort het recht op tolken in onderwijs eindelijk decretaal zal zijn vastgelegd!