Actualiteit

Nieuwsuitzendingen in VGT: toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering

Terug naar overzicht

Nieuwsuitzendingen in VGT: toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering

Op 14 december 2012 kwam er een besluit van de Vlaamse regering ter aanpassing van het mediadecreet. Het betreft de vastlegging van een tijdspad en van quota zodat omroepprogramma’s stap voor stap meer toegankelijk worden. Het bevat ook de mogelijkheid om subsidies aan te vragen voor projecten in verband met de toegankelijkheid van programma’s. Het besluit vermeldt verschillende manieren om de toegankelijkheid te garanderen: ondertiteling, auditieve ondertiteling, audiobeschrijving en VGT. De verplichting wordt effectief tegen uiterlijk 31 december 2014. Dus vanaf januari 2014 is er één jaar de tijd om dat voor te bereiden.

Het hoofdjournaal moet verplicht in VGT verspreid worden, maar enkel door private omroeporganisaties die meer dan 30% marktaandeel hebben. Tot nu toe haalt enkel de VRT dergelijk marktaandeel, en dat is een openbare omroeporganisatie. Geen enkele private omroeporganisatie moet dus aan die verplichting voldoen.  

Fevlado nam hiervoor contact op met Bart Caron, Vlaams parlementslid, om dit via een parlementaire vraag aan minister Lieten, bevoegd voor het beleidsdomein media, voor te leggen. Dat gebeurde op 4 juni, en Vlaams parlementslid Helga Stevens ondersteunde zijn vraag met bijkomende informatie over de nood aan een eigen samenvattend nieuwsprogramma in VGT dat de nadelen van de letterlijke vertalingen van de journaals van de VRT vermijdt.

Minister Lieten antwoordde dat het inderdaad de bedoeling is van dit besluit om toegankelijkheidsverplichtingen op te leggen aan de private televisieomroeporganisaties maar dat er werd gekozen voor een gefaseerde aanpak met prioriteiten. Op dit ogenblik is het belangrijk dat er ondertiteling wordt voorzien omdat dat verplicht werd door het mediadecreet. De minister is er zich wel van bewust dat er ook bij de private televisieomroeporganisaties nieuwsuitzendingen in VGT moeten komen. Nu zit de VRT in een leer- en opleidingsproces en de minister hoopt dat op termijn de private omroeporganisaties ook zullen volgen. Daartoe krijgen de particuliere organisaties - private maar ook regionale omroeporganisaties – de kans om subsidies aan te vragen om televisieprogramma’s toegankelijk te maken door middel van onder andere VGT. Bart Caron moedigt die omroeporganisaties aan om deze subsidies aan te vragen en zo een samenvattend nieuws uit te zenden in VGT.

Fevlado is blij met deze parlementaire vraag en het antwoord van de minister en zal dit dossier verder opvolgen bij de omroeporganisaties om hen te stimuleren om ten laatste op 1 december 2013 zo’n subsidieaanvraag in te dienen en dit jaarlijks opnieuw te doen. Wanneer er op die manier goede praktijken worden ontwikkeld, dan zullen die de volgende regering aansporen om de inhoud van dit besluit aan te passen zodat ook private omroeporganisaties verplicht worden om hun nieuwszendingen in VGT uit te zenden.

De volledige voorlopige tekst kan je hier vinden.