Actualiteit

Omzendbrief tolken in onderwijs

Terug naar overzicht

Het recht op tolken in het secundair, hoger en volwassenenonderwijs zal volgens het kabinet onderwijs decretaal verankerd worden tegen september 2013. Intussen werden de jaarlijkse omzendbrieven verstuurd.

Omzendbrief: Ondersteuning van leerlingen/studenten met een auditieve handicap in het gewoon basis-, secundair en hoger onderwijs.

Omzendbrief: Speciale onderwijsleermiddelen in het volwassenenonderwijs – Schooljaar 2013 – 2014

Elke dove leerling/student met een gehoorverlies van 90dB of meer kan tolkuren aanvragen via de directeur van de school/het centrum of via de begeleidingsdienst van het hoger onderwijs.

Fevlado is zeer tevreden dat het kabinet onderwijs vanaf volgend schooljaar tolkondersteuning voorziet voor alle lesuren; het maximum aantal uren is vastgelegd op basis van het volledige lesurenpakket per onderwijsvorm. Die maxima worden vermeld in de omzendbrieven. Dat betekent dat de verdeling van de tolkuren niet meer gebeurt op basis van het totaal pakket beschikbare uren, maar dat dove leerlingen en studenten feitelijk alle tolkuren krijgen die ze nodig hebben. De enige beperking is dat het hier enkel de lesuren betreft. Studenten in het hoger onderwijs en aan de universiteit, kunnen maximum 600 uren aanvragen. Als ze er toch meer nodig hebben, dan volstaat het een motivatie op te sturen waarin de contacturen vermeld staan van de te volgen opleiding.

Let op! De aanvraag voor tolkuren moet gebeuren tegen 28 juni 2013. Ook als je dossier nog niet volledig is, stuur je het best al door, belangrijk is dat het op tijd bij het ministerie van onderwijs en vorming wordt ingediend. Daarna is er nog de mogelijkheid om het dossier te vervolledigen tot 15 oktober 2013.

Indien het aanvraagdossier na 28 juni ingediend wordt, moet dit zeker voor 10 december 2013 bij het ministerie toekomen, zodat er bij een eventuele herverdeling van de resterende tolkuren toch nog tolkuren kunnen worden toegekend vanaf januari.

Indien je nog vragen hebt, aarzel dan niet om ons te contacteren via belangenbehartiging@fevlado.be.