Actualiteit

Evaluatie van de werking van Teletolk

Terug naar overzicht

Op 6 juni had de jaarlijkse evaluatievergadering met Teletolk plaats. Naast het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, Opdoss en het CAB, was ook Fevlado aanwezig.
 
Volgende agendapunten werden besproken:
 
  • Het aantal contacten is, na een daling in 2010, opnieuw gestegen. In 2012 waren dat er 10.472. Ter vergelijking: in 2000, het jaar van oprichting, waren er 3.338 contacten.
  • Dove personen deden het meest beroep op Teletolk voor onderwerpen in de sectoren gezondheid, vrije tijd en werk.
  • Sinds vorig jaar is de dienst open om 8u in plaats van om 9u. Er werd echter weinig gebruik gemaakt van dit extra uur. Volgens Fevlado is dat te wijten aan het feit dat vele dove personen hier niet van op de hoogte zijn. Teletolk wil zich nu ook inspannen om de dienst één uur langer open te houden, dus tot 20u in plaats van tot 19u. Voor Fevlado is het echter noodzakelijk dat Teletolk ook bereikbaar is na deze uren, zodat de nooddiensten permanent bereikbaar zijn. Dit zal opnieuw aangekaart worden bij de bevoegde overheid.
  • De website van Teletolk werd onlangs vernieuwd; de gebruikers ervaren dit als positief.
  • 4 jaar geleden werd er een rondleiding bij Teletolk georganiseerd. Dit zal binnenkort opnieuw gebeuren, zodat iedereen de dienst kan bezoeken en de werking kan bekijken.
  • Fevlado vindt het belangrijk dat deze keer ook het CAB aanwezig was, zodat beide diensten elkaar goed leren kennen en op termijn eventueel kunnen samenwerken.
  • Ook de aanwezigheid van Opdoss was nodig; veel leden van deze organisatie kennen Teletolk immers niet, terwijl die dienst nochtans al 13 jaar bestaat. De nieuwe voorzitter van Opdoss neemt zich voor hier beter rond te sensibiliseren.
 
Als je opmerkingen hebt rond de dienstverlening van Teletolk, mag je die altijd mailen naar belangenbehartiging@fevlado.be of rechtstreeks aan Teletolk bezorgen via www.teletolk.be .