Actualiteit

Studienamiddag ‘Mijn baby is doof’

Terug naar overzicht

In december 2012 startte Fevlado het project ‘Mijn baby is doof’, met subsidies van de cel Gelijke Kansen in Vlaanderen.
 
Op dit ogenblik krijgen ouders van dove baby’s onvoldoende informatie rond het belang van het vroeg aanleren van VGT en visuele communicatie.
Fevlado wenst deze situatie via dit project aan te pakken en voorziet aanvullende informatie voor de ouders via een documentaire met getuigenissen van ouders.
Daarnaast komen ook enkele experten aan bod over het belang van het vroeg aanleren van VGT voor dove baby’s.

De inhoud van de documentaire werd vastgelegd in samenwerking met de onderzoeksgroep van de VUB die partner is in dit project, met VisualBox die de documentaire produceert, en met een stuurgroep van dove en horende experten vanuit verschillende organisaties.
De documentaire zal, als eindproduct van het project, op DVD en via websites worden verspreid.
Maar eerst organiseren we hier een studienamiddag rond, op 4 juni van 14u tot 17u in Brussel, in één van de gebouwen van de Vlaamse overheid.
 
Programma:
-          Eerste demonstratie van de documentaire;
-          Toespraak van de Vlaamse minister van Gelijke Kansen of zijn afgevaardigde;
-          Presentatie door de onderzoeksgroep van de VUB van onderzoeksresultaten en aanbevelingen voor              ouders en professionelen;
-          Planning van toekomstige acties;
-          Receptie.
 
Deze studienamiddag is bedoeld voor zowel dove als horende ouders van dove baby’s, dove gebarentaligen en de Vlaamse Dovengemeenschap, medewerkers van ziekenhuizen, revalidatiecentra, thuisbegeleidingsdiensten en andere organisaties.
Indien je dit graag wil bijwonen, schrijf je dan in via belangenbehartiging@fevlado.be vóór 31 mei.
Meer informatie vind je op de affiche