Actualiteit

Recht op tolken in onderwijs

Terug naar overzicht

Vorig jaar in de herfst verspreidde Fevlado via haar website nieuws over een nieuw decreet waarin het recht op tolken VGT in onderwijs voor dove leerlingen wordt opgenomen, evenals de verhoging van het loon van de tolken.
Het ontwerp van dit DAM decreet, Dringende en Andere Maatregelen, werd in de lente van vorig jaar door het kabinet Onderwijs voorgelegd aan de sociale partners en onderwijskoepels.
Op basis van hun opmerkingen werd het voorstel van decreet aangepast en kreeg het een nieuwe naam, namelijk BNM, Belangrijke en Nodige Maatregelen voor leerlingen met bijzondere onderwijsbehoeften.
In dit decreet worden de redelijke aanpassingen opgenomen die de obstakels die die leerlingen ondervinden moeten wegwerken.
Voor dove leerlingen betekent dat het recht op tolken in onderwijs.

Enkele organisaties voor personen met een handicap, waaronder ook Fevlado, werden uitgenodigd om dit voorstel van decreet te bespreken en eventuele opmerkingen mee te geven.
Dit aangepaste voorstel zal nu worden voorgelegd aan het Vlaams Parlement.
Als die dat goedkeurt kunnen enkele maatregelen uit het decreet al worden toegepast vanaf september 2013, waaronder de tolkondersteuning in onderwijs voor dove leerlingen.
Enkele andere maatregelen zullen later – tegen september 2014 - van kracht worden.
We houden jullie op de hoogte van de verdere ontwikkelingen in dit dossier.