Actualiteit

DOV – Dove Ouders Vlaanderen

Terug naar overzicht

 
Sinds 30 december 2012 is de samenwerkingsovereenkomst tussen Dove Ouders Vlaanderen (DOV) en Fevlado een feit!
Het is dan ook een goed moment om DOV voor te stellen maar eerst een korte inleiding over het ontstaan van DOV.
 
Vanuit Fevlado was er enkele jaren geleden, reeds in 2009, de vraag gekomen om iets te doen rond ouders. Er was nood aan een platform waar zowel dove als horende ouders, die VGT als voertaal hebben, terecht konden om informatie en ervaringen uit te wisselen.  Er waren al enkele vergaderingen achter de rug alvorens er iets concreets was.
 
Doelgroep
We wilden oorspronkelijk zo breed mogelijk gaan want dove en horende ouders hebben veel gemeenschappelijke vragen maar al snel werd duidelijk dat het te breed was. Het is niet omdat de vragen dezelfde zijn dat de antwoorden dat ook zijn. Ook hadden dove ouders nog andere vragen en ervaringen dan horende ouders.

Kathleen Vercruysse, Andy Van Hoorebeke, Pascal Giovannardi, Stefaan Breemersch en Geert Dirickx sloegen de handen in elkaar. We gingen ervoor: DOVE OUDERS VLAANDEREN, DOV. Deze groep zou de eerste doelgroep worden. Dove ouders met dove en/of horende kinderen. Horende partners horen er uiteraard ook bij! Het belangrijkste is de voertaal en die is vanzelfsprekend Vlaamse Gebarentaal. De werkgroep DOV was geboren.
 
De benaming Dove Ouders Vlaanderen betekent niet dat er geen aandacht is voor horende ouders met dove kinderen zoals sommigen beweren. Achter de schermen zijn we breed bezig maar we moeten ook durven erkennen dat we niet alle mogelijkheden en competenties in huis hebben om alle groepen tegelijk te bedienen. Dat zou ook niet efficiënt zijn. De eerste ontmoetingsdag op 25 februari 2012 maakte duidelijk dat er nog veel werk is om dove ouders met kinderen van 0 tot 12 jaar te informeren en te sensibiliseren. Laat DOV daar eerst mee aan de slag gaan.
 
Er zijn projecten als VGT DOE MEE die veel beter kunnen werken met horende ouders en dove kinderen. De mensen achter dit project verdienen en krijgen onze steun. Voor wie het nog niet weet: dove ouders met dove/horende kinderen zijn ook welkom op de activiteiten van VGT DOE MEE!
Op termijn hopen we projecten te kunnen lanceren waar zowel dove als horende ouders hun gading vinden.
 
Dankzij de samenwerking met Fevlado kan DOV enkele ideeën effectief uitwerken.
Wat we zeker gaan doen in 2013:
  • We organiseren een 2de ontmoetingsdag op 20 april 2013. Deze keer gaat het door in Gent. Het zal zeker en vast zo’n succes worden als 25 februari 2012!
  • We organiseren voor het eerst een weekend van 15 tot 17 november 2013.
  • We zullen trachten meer te informeren en te sensibiliseren. Hou ook onze Facebook pagina en website in de gaten!
  • Waar het mogelijk is participeren we actief met projecten voor horende ouders met dove kinderen, dove kinderen zelf, CODA en dergelijke meer.
    • We hebben in 2012 deelgenomen aan het seminarie rond onderwijs voor dove en slechthorende kinderen. We volgen dit nog op.
    • Dit jaar werken we mee aan het project van Fevlado rond het recht op volledige informatie voor horende ouders van dove baby’s
  • We gaan, in samenwerking met Fevlado, DOV verder uitbouwen en zullen weldra een oproep lanceren.
Wie nog vragen heeft rond DOV kan steeds mailen naar dove.ouders@gmail.com