Actualiteit

Nieuw artikel in de grondwet

Terug naar overzicht

België ratificeerde een tijd geleden het VN-Verdrag voor de Rechten van Personen met een Handicap. Enkele senatoren stelden daarom voor om een nieuw artikel toe te voegen aan de grondwet met betrekking tot die rechten. Op 28 februari 2013 keurde de Senaat hun voorstel unaniem goed; nu is het de beurt aan de Kamer.

Het gaat om het artikel 22 ter, dat stelt dat personen met een handicap het recht hebben op aangepaste maatregelen die hun zelfstandigheid en culturele, maatschappelijke en professionele integratie garanderen.

Fevlado is blij met dit nieuwe artikel; als dit wordt goedgekeurd door de Kamer, vormt het de basis voor andere wetten die weleens erg belangrijk kunnen worden voor de verdere ontwikkelingen in ons land.