Actualiteit

Getuigenissen van ouders over onderwijs aan dove kinderen

Terug naar overzicht

KOOGO, de ouderkoepel van het officieel gesubsidieerd onderwijs, publiceerde op haar website getuigenissen van ouders van de school Kasterlinden (Buitengewoon Onderwijs type 7 in Brussel) over het onderwijs aan hun dove kinderen. De ouders spreken zich daarin uit over wat ze belangrijk vinden, wat ze in het huidige onderwijsaanbod willen behouden of versterken, en wat ze graag zouden willen aanpassen. Ook DOV, Dove Ouders Vlaanderen, onderschrijft dit document. Het zal worden gebruikt als input voor de werkgroep Onderwijs voor Doven en Slechthorenden van de VLOR, de Vlaamse OnderwijsRaad. 
Ook Fevlado zetelt in deze werkgroep. Die zal aanbevelingen doen die de overheid zal meenemen bij eventuele hervormingen van het onderwijs aan dove leerlingen.

Klik hier om het document (pdf) dat de getuigenissen van de ouders samenvat te bekijken.