Actualiteit

Hogeschool betaalt zelf tolkuren – een interview met STIP

Terug naar overzicht

Alexander Decrans is een dove student die, omdat hij volgens de medische maatstaven slechthorend is (minder dan 90 dB gehoorverlies), geen recht heeft op tolkuren in het onderwijs.

Alexander integreerde in het reguliere onderwijs zonder tolk, en kreeg pas de laatste twee jaren GON-begeleiding. Zes jaar lang probeerde hij zo goed als het kon te volgen, tot het in het zesde jaar na jarenlange frustraties misliep. In het volwassenenonderwijs behaalde hij uiteindelijk het diploma, opnieuw zonder tolken. Talloze aanvragen voor tolkondersteuning werden telkens afgekeurd.

Zoals vele dove studenten had Alexander de wens om verder te studeren. Hij volgt nu Toegepaste Taalkunde in Thomas More Hogeschool Antwerpen, met als talen Nederlands – Engels – VGT. Hij hoopt vertaler- tolk te kunnen worden. Maar ook voor zijn studies op de hogeschool werd zijn tolkaanvraag opnieuw afgekeurd. De school zag zelf dat tolkondersteuning echt noodzakelijk is, en dat de strenge regulering vanwege de overheid geen rekening houdt met de noden van dove leerlingen. Via STIP (Studenten Informatie Punt) Thomas More Antwerpen werd een budget van 2.000€ vrij gemaakt om gedurende een periode tolken te vergoeden. Voor Alexander een verademing, eindelijk kan hij volledig zelfstandig van onderwijs genieten.

Fevlado vond dit een mooi voorbeeld van hoe een school kijkt naar de specifieke noden van een leerling, zonder daarbij rigide medische maatstaven te volgen. In de hoop dat ook andere scholen dit principe zullen volgen, en dat dit ook bij de overheid doordringt, publiceren we hier een interview dat we afnamen met Wim Schramme, studentenbegeleider van de opleiding Taal & Communicatie, en Ann Van de Peer, Directeur van de dienst studentenvoorzieningen Thomas More Antwerpen.