Actualiteit

Groeipad tolken en tolkuren VGT in onderwijs

Terug naar overzicht

In juli 2012 verspreidden we al het nieuws dat het aantal tolkuren in onderwijs gevoelig stijgt én het uurloon van de tolken in onderwijs vanaf 2013-2014 zal omhoog gaan.

 Ondertussen heeft Fevlado vernomen dat er een groeipad is uitgestippeld dat er voor zal zorgen dat vanaf 2015-2016 alle leerlingen effectief de 70% tolkondersteuning zullen kunnen krijgen. Omdat er voor het invullen van dit aantal tolkuren ook voldoende tolken beschikbaar moeten zijn, stijgt ook het loon van de tolken vanaf 2013-2014 met €2 per jaar, voor drie opeenvolgende schooljaren. Het groeipad voor dit en komend schooljaar staat in een subsidiebesluit dat vorige week werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Vanaf het schooljaar 2014-2015 moet er een nieuw subsidiebesluit opgesteld worden om het verdere groeipad te kunnen realiseren.

Daarnaast wordt de tolkondersteuning decretaal verankerd via het DAM decreet. Er wordt geprobeerd dat nog dit schooljaar gestemd te krijgen.

 Naast een voldoende aantal tolkuren blijft ook het statuut van de tolken VGT die de uren moeten invullen een bekommernis voor Fevlado. Aan één van de elementen binnen dat statuut, namelijk de te late annulatie van de tolken, wordt momenteel ook gewerkt in samenwerking met het CAB en de BVGT.