Actualiteit

Vanaf januari afstandstolken VGT beschikbaar in een aantal ziekenhuizen en huisartspraktijken

Terug naar overzicht

Vanaf januari 2013 zal een tolk Vlaamse Gebarentaal aan de slag gaan in het UZ Gent. Deze tolk zal via afstandstolken ook ter beschikking staan van bepaalde andere ziekenhuizen en huisartspraktijken in Vlaanderen. De deelnemende ziekenhuizen zijn UZ Gent;  ZNA Antwerpen; Sint Lucas, Gent; AZ Groeninge, Kortrijk; AZ Sint Jan, Brugge; CHU Brugmann, Brussel; CHU Saint-Pierre, Brussel; UZ Gasthuisberg, Leuven.

De deelnemende huisartspraktijken zijn Huisartsenpraktijk Heirnis, Gent; Medikuregem, Brussel; MH Colin, Antwerpen; PC Sint Jozef, Kortenberg; UG Nieuw Gent; WGC De Sleep, Gent.

De bedoeling is dat later ook andere ziekenhuizen uit heel Vlaanderen en Brussel bij deze afstandstolkendienst zullen aansluiten.

Fevlado juicht dit initiatief, gesubsidieerd door de FOD Volksgezondheid, en ook de inspanningen van het UZ Gent toe. Deze instanties en Fevlado zullen nu samen verder overleggen over de aanpak van de sensibilisatie van dove mensen en ook van andere ziekenhuizen. 

Binnenkort staat er meer informatie over de procedure voor de tolkaanvraag en andere interessante informatie op de website van Fevlado en de website van de ziekenhuizen die toegankelijk zullen zijn via afstandstolken VGT.