Actualiteit

Rio+20: vanaf nu tolken gebarentaal op alle congressen van de Verenigde Naties?

Terug naar overzicht

Van 13 tot 22 juni had in Brazilië de VN-top voor Duurzame Ontwikkeling plaats, Rio+20. Er werd een slotverklaring opgesteld: ‘De toekomst die we willen’. Deze moet een aanzet zijn tot een internationaal beleid voor een groene, ecologische en sociale groei van de planeet.

Er is heel wat kritiek op deze slotverklaring, die volgens sommigen te weinig engagementen bevat. Los daarvan is er voor de wereldwijde Dovengemeenschap wel goed nieuws. Dit VN-congres was het eerste dat volledig toegankelijk was; dove gebarentalige personen kregen alle informatie in International Sign. De voorbije top zal dienen als model – the Brazil model- voor toekomstige congressen en Algemene Vergaderingen van de VN.

Als de VN dit plan effectief uitvoert, zullen allicht ook andere internationale organisaties en overheden volgen! De VN zet gebarentaal op deze manier op gelijke hoogte met andere gesproken talen; laat ons hopen dat alle aanwezigen dit nu meenemen naar hun eigen land en dit principe ook daar toepassen.

Je kan de slotmeeting volgen via de vertaling in International Sign op http://webtv.un.org/meetings-events/conferencessummits/rio20-13-22-june-2012-rio-de-janeiro-brazil/plenary-meetings/ .