Actualiteit

Studievoormiddag: Leren Visueel Communiceren in VGT met Dove Baby's en Peuters

Terug naar overzicht

Wat?
Deze studievoormiddag wordt georganiseerd naar aanleiding van de publicatie van de nieuwe cursus ‘Leren Visueel Communiceren in VGT met Dove Baby’s en Peuters’. Het boek en de materiaalkoffer die bij de cursus horen worden gepresenteerd.

Waar?
Vrije Universiteit Brussel, Camputs Etterbeek E 012
Wanneer?
25 januari 2013

Wie?
Georganiseerd door de Vrije Universiteit Brussel, vzw ‘t Signaal en Fevlado-Diversus

Programma?
Naast de voorstelling van het boek en de materiaalkoffers, zal dr. Margaret Harris (UK) een overzicht geven van het wetenschappelijk onderzoek naar het gebruik van visuele communicatiestrategieën en gebarentaal in de vroegtijdige moeder-kindinteractie.

Meer informatie over deze studiedag (inschrijving, kostprijs,...) zal later nog verspreid worden.

Nieuwe informatie:

 
Programma:
09u00: Onthaal met koffie
09u30: Introductie door dr. Gerrit Loots
09u45: Lezing Fernand Vanhee (Rotary-NVSG)
10u00: Dr. Margeret Harris: 'The importance of visual communication for you deaf children'
10u45: Pauze met koffie
11u15: Voorstelling boek en materiaalkoffer, blik op de toekomst
12u00: Afsluitend woord
12u15: Lunch
14u00: Discussie in beperkte kring
16u00: Einde

Download hier de affiche.

Professor Margaret Harris is hoofd van het departement psychologie, sociaal werk en volksgezondheid aan de Oxford Brookes University en directeur van het 'Institute for Research in Child Development'. De laatste twee decennis spitste ze haar onderzoek voornamelijk toe op de taalontwikkeling van dove kidneren, met bijzondere aandacht voor de vroegtijdige communicatie tussen dove en horende moeders en hun dove baby, en de leesontwikkeling van dove schoolkinderen.

Inschrijven kan via sdhaesel@vub.ac.be met vermelding van naam en voornaam, functie en organisatie. Gelieve te vermelden of u ook wenst in te schrijven voor de namiddag of u gebruik wenst te maken van een tolk Vlaamse Gebarentaal. Voor het bijwonen van de studiedag, inclusief lunch, betaalt u 10 euro per persoon. De inschrijving is definitief na overschrijving op rekeningnr. BE16 4255 1884 1174 BIC: KREDBEBB (vzw 't Signaal) met vermelding van naam en voornaam.