Actualiteit

Project: “Gelijke kansen voor dove baby’s: recht op volledige informatie voor de ouders “

Terug naar overzicht

Fevlado, de Federatie van Vlaamse Dovenorganisaties vzw, start een nieuw project rond het recht op volledige informatie voor horende ouders van dove baby’s. Dit project werd goedgekeurd door de Vlaamse overheid, cel Gelijke Kansen in Vlaanderen, en zal zes maanden duren (december 2012 – mei 2013). De VUB onderzoeksgroep Interpersoonlijke, Discursieve en Narratieve Studies in Psychologie en Educatiewetenschappen (IDNS-PE) zal als partner de wetenschappelijke omkadering voorzien.

Het doel van het project is het sensibiliseren en bewust maken van horende ouders en professionelen over de voordelen van het vroeg aanleren van Vlaamse Gebarentaal en het tweetalig en bi-cultureel opvoeden van dove baby’s. 90% van de dove baby’s heeft horende ouders en zij vormen het doelpubliek van dit project: ouders die net hebben vernomen dat hun kind doof is (sinds de invoering van neonatale screening, genaamd de Algo-test, kan dit al twee weken na de geboorte) en die bijna uitsluitend medische informatie krijgen over die doofheid. 

Deze ouders baseren hun opvoedingskeuze vaak op die eenzijdige informatie vanuit de medische wereld, die zich voornamelijk op het gehoorverlies focust. Ze krijgen echter weinig of geen informatie over de meerwaarde van Vlaamse Gebarentaal en de Dovengemeenschap in de opvoeding van hun dove kind. Nochtans zijn er veel voordelen verbonden aan een tweetalige en bi-culturele opvoeding, waaronder de positieve impact ervan op de psychosociale ontwikkeling van het kind. Nu  komen horende ouders niet in contact met dove experten of ervaringsdeskundigen zoals andere ouders van een doof kind of dove gebarentaligen zelf, of komen ze pas later  met hen in contact, maar hebben  eerder genomen beslissingen reeds de opvoeding bepaald. Zonder accurate en volledige informatie over Vlaamse Gebarentaal en de Dovengemeenschap kunnen ouders van dove baby’s geen geïnformeerde beslissingen nemen over de opvoeding van hun doof kind (Stefan Hardonk (2011), Porter and Edirippulige (2007), Moeller, White, and Shisler (2006) en Sass-Lehrer (2011) en Matthijs, Loots, Mouvet, Van Herreweghe, Hardonk, Van Hove, Van Puyvelde and Leigh (2012)).

Fevlado wil via dit project het belang van het geven van volledige informatie over doofheid vanuit een sociale, culturele en linguïstische dimensie aankaarten. Via getuigenissen van dove jongeren en ouders van dove kinderen over de waarde van Vlaamse Gebarentaal en Dovencultuur in hun leven zal die informatie op een toegankelijke manier verspreid worden. De getuigenissen zullen online via een website te bekijken zijn en ook op DVD beschikbaar gemaakt worden. 

België en Vlaanderen ratificeerden de VN-Conventie voor de Rechten van Personen met een Handicap. Dit verdrag erkent het recht van elke dove persoon om gebarentaal te leren en de taalkundige identiteit van de Dovengemeenschap te ontdekken. Met dit project geeft Fevlado de overheid een tool in handen om het recht op volledige informatie voor de ouders van dove kinderen in Vlaanderen te realiseren.