Actualiteit

Interview met Hugo Platteau - 25 jaar bestaan Fevlado-Diversus

Terug naar overzicht

Vandaag hebben we een speciale gast bij ons. Fevlado-Diversus beleeft een speciaal jaar, het bestaat namelijk 25 jaar! In 1986 werd het opgericht onder de naam Cultuur voor Doven. Later veranderde dit in Fevlado-Diversus, maar alles bij elkaar bestaat de organisatie al 25 jaar. Voor deze speciale gelegenheid hebben we de voorzitter van Fevlado-Diversus, Hugo Platteau hier te gast. Hij komt wat vertellen over hoe het er vroeger aan toeging, en wat de toekomst kan bieden.

C: Bij ons zit Hugo Platteau, voorzitter van Fevlado-Diversus. Van harte welkom op dit interview, en dank je om tot hier te komen. Fevlado-Diversus bestaat 25 jaar. Reden dus voor een groot feest. Ik zou je graag enkele vragen stellen over wat er in het verleden zoal gebeurd is, en hoe je de toekomst ziet. Fevlado-Diversus werd opgericht in 1986. Op welk moment kwam jij in het bestuur, en wanneer ben je voorzitter geworden?

H: Toen ik in het bestuur kwam ben ik daar onmiddellijk als voorzitter begonnen. Ik ben er in januari 1996 begonnen. Drie maanden daarvoor had Dirk De Witte, directeur van het CAB, mij gevraagd of ik in het bestuur van Cultuur voor Doven wilde komen. Het heette toen nog niet Fevlado-Diversus. Hij vroeg het niet alleen aan mij, maar ook aan Renaat Van Hende en Katia Lattrez. Hij gaf ons de nodige informatie, ik dacht er eens goed over na, en besloot om dit aanbod te aanvaarden. De volgende algemene vergadering kondigde Jos Henskens aan dat hij graag wilde stoppen als voorzitter, en vroeg of er kandidaten waren om die taak op zich te nemen. Ik zag dat wel zitten, en tot op vandaag ben ik nog steeds voorzitter.
Ik ben in die periode drie of vier maanden ondervoorzitter geweest, toen Mieke Van Braeckevelt mijn plaats als voorzitter innam. Na een viertal maanden gaf zij deze functie weer op omwille van familiale redenen. Stilzwijgend werd ik dus terug voorzitter, en dat ben ik nu nog steeds.

C: En dat is intussen al meer dan 15 jaar. Wat is je belangrijkste taak als voorzitter bij Fevlado-Diversus?

H: Ik leid eigenlijk Diversus. Ik leid de algemene vergaderingenen coördineer de werknemers, een taak die ik nu samen met de algemeen directeur op mij neem. Ik maak de jaarplanning, bekijk de financiën, enzovoort. Het is dus een leidende functie. Ik ga ook naar vergaderingen buiten Diversus die wel verband houden met onze vzw. Daar kan ik dan de belangen van Fevlado-Diversus verdedigen. Ook in Fevlado zelf verdedig ik de belangen van Fevlado-Diversus.

C: Dat zijn een heleboel taken... Wat waren voor jou de belangrijkste ontwikkelingen in al die jaren?

H: De omschakeling van Cultuur voor Doven naar Fevlado-Diversus was wel een belangrijk punt. Eigenlijk heeft de discussie omtrent de omschakeling één à twee jaar geduurd. Maar we wilden af van de zuivere focus op doven die bij ‘Cultuur voor Doven’ heel prominent was. Over de naam van de nieuwe vzw was er ook heel wat discussie. Er was een waslijst aan voorstellen, waaronder ‘Diversiteit’. Dat woord was wat lang en iemand vond het woord Diversus uit het Latijn, zodoende namen we Diversus in plaats van Diversiteit.
Bij Cultuur voor Doven en Diversus hadden we goede periodes, maar we hebben ook vele omwegen gekend. Bergen en dalen, soms financiële moeilijkheden, problemen met haalbaarheid, decreten van de overheid, dan weer nieuwe decreten, waaraan je je aanpast en die dan later weer veranderen, veranderende bewegingen,... De laatste beweging leek voor ons heel moeilijk haalbaar, gezien de hoge voorwaarden. Maar dankzij de steun van FOV, Federatie van Organisaties voor Volk ontwikkelingswerk, waar meer dan 100 Vlaamse culturele organisaties bij aangesloten zijn, konden we toch verder. De FOV doet lobbywerk voor zijn aangesloten organisaties, en heeft ook ons geholpen om de juiste weg te vinden. Zij zagen ook dat wij niet alleen waren in het landschap, maar dat er nog andere kleinere organisaties waren waarmee we konden samenwerken. Na overleg werd beslist om samen een federatie op te richten onder het ministerie van cultuur, nl Vijftact. Deze samenwerking bestaat nu ook al meer dan vijf jaar. We hebben een goede samenwerking, en overleggen voornamelijk over beleid.
Een derde belangrijk punt is het samenwerkingsoverleg tussen Fevlado, Fevlado-Diversus en Fevlado-Passage. Voorheen was het... hoe moet ik dat nu zeggen? Cultuur voor Doven was gehuisvest bij het CAB, en Fevlado zat op een andere plaats. Voor dove mensen was het vaak verwarrend, ze wisten vaak niet waar ze met welke vraag terechtkonden. Daarom wilden we liever één adres. Toch waren er soms nog problemen over de juiste verdeling van het personeel. Daarom hebben we nu een samenwerkingsakkoord tussen drie aparte vzw’s. Het doel was om een bestuur te hebben waarbij bijvoorbeeld 2 mensen van Fevlado, en één iemand van Passage ook in Diversus zitten, en waarbij ikzelf ook in het bestuur van Fevlado, en van Passage zit. Zo kon er samenwerking tussen de personeelsleden van de verschillende vzw’s tot stand komen. Er was ook geen verwarring meer, want we zaten allemaal samen in één gebouw. Als er een dicussiepunt was konden we dat ook onmiddellijk bespreken in een vergadering, en konden zaken sneller worden opgelost. En tot nu werkt het nog altijd zo.

C: Je vertelt over omwegen, veranderingen, nieuwigheden,... Wat is voor jou de mooiste herinnering als je achterom kijkt?

H: Het Cultuurfestival. Dat viel niet samen met WereldDovenDag. Dat was echt een heel mooie evenement, maar het was keihard werken voor het personeel. In een jaar tijd moest het Cultuurfestival én WereldDovenDag op poten gezet worden. Maar het waren heel mooie festivals en ik heb er heel goede herinneringen aan. Er was een Cultuurfestival in Aalter, en een in Hasselt. Opvallend aan de festivals was dat er veel theater was, ook van het buitenland, en er waren lezingen. Het was nog in de tijd voor Deafhood, toen spraken we gewoon over Dovencultuur, maar de man die later het concept van Deafhood heeft bedacht, Paddy Ladd, was in Aalter om een lezing te geven. Dat was heel interessant, ik herinner het mij nog goed. Maar zijn gebaren waren wel heel Engels, en International Sign, wat het redelijk moeilijk maakte om te verstaan. Er is ook eens een Russische kunstenaar geweest, die zich ook heel erg op Dove mensen toespitste. Dat was ook echt prachtig. Ik hoop dat er in de toekomst nog Dove mensen zullen zijn die zijn voorbeeld volgen. Het cultuurfestival in Hasselt was ook prachtig, vooral door de verhalenwedstrijd die er was voor kinderen. De school van Hasselt en andere scholen kwamen samen om de wedstrijd te houden. Er was in dat festival ook theater, met onder andere een Tsjechische groep, enzovoort. Echt een mooie herinnering...
Ook WDD is, vanaf de eerste editie in Eeklo, nee... in Antwerpen, tot nu, de laatste editie in Nederland altijd mooi geweest. Het scheerde natuurlijk niet altijd hoge toppen. Uiteraard waren sommige edities beter dan andere. Iets wat ik mij daarvan goed herinner is een videoproject voor Dove jongeren. Dat was een wedstrijd, in Kortrijk geloof ik, waar de films van jongeren voor een jury gepresenteerd werden. Dat was echt heel mooi. In WDD heb je altijd de positieve, maar ook de negatieve dingen, maar het geheel vind ik wel altijd geslaagd. In elk geval is WDD iets wat zeker en vast moet blijven bestaan.
We hebben ook een paar projecten gehad, bijvoorbeeld het geschiedenisproject, en ook een project waarbij we een Europese samenwerking hadden, met heel mooie resultaten. We hadden ook een geschiedeniscongres in Gent, wat ook een prachtige ervaring was. Er waren interviews met dove mensen, enkele dove mensen gaven een lezing. Er werden ook studiedagen over diverse onderwerpen georganiseerd, over onderwijs, over CI’s, over tolken, ... Ook aan de studiedag over audisme, een samenwerking tussen Diversus en Jong-Fevlado heb ik goede herinneringen. We hadden al heel wat belangrijke mensen te gast. Markku Jokinen, die toen nog geen voorzitter was van WFD, Johan Wesemann, Asger Bergmann, Corrie Tijsseling, Goedele De Clerck,...

C: Wie was de laatste persoon die je opnoemde? G... ?

H: De vrouw die als eerste dove persoon een doctoraat behaald heeft aan de universiteit van Gent.
C: Ja, Goedele De Clerck

H: We hebben in elk geval al heel wat mensen over de vloer gehad. Die studiedagen vind ik altijd mooi, omdat je er veel van opsteekt, en er altijd interessante gasten komen. Er was dan nog een project. Voor kinderen, hoe heette het weer... ‘Vlaanderen doe mee’...

C: VGT Doe Mee

H: Inderdaad, VGT Doe mee. Met dat project hebben we ook heel wat dingen bereikt. Soms verliep de samenwerking niet zo vlot, maar het resultaat mocht er echt wel zijn. Ik denk dat het belangrijk is dat we in de toekomst weer verdergaan met dit project. Zo komen kinderen in aanraking met VGT, ze leren dat het bestaat, en ontmoeten ook dove volwassenen. Zonder die uitwisseling zouden veel dingen onmogelijk zijn. De cultuur moet levend gehouden worden.
En er zijn nog tal van andere projecten, teveel om op te noemen.

C: Nu vertelde je over wat er voorbij is, maar als je nu eens naar de toekomst kijkt... Wat zijn daar je dromen, verwachtingen, waar hoop je op?

H: Mijn dromen... Wel, Fevlado en Fevlado-Diversus zijn in het verleden al enkele keren moeten verhuizen. Mijn droom is dat we op termijn zelf een eigen gebouw hebben. Zo is het ook duidelijk voor iedereen wat onze eigendom is en krijgen we daar ook het nodige respect voor.
Wat evenementen betreft... vorig jaar zag ik de wereldexpo in Amerika, Las Vegas. Daar waren tal van tentoonstellingen te zien, over kunst, avontuur, techniek, vrouwenemancipatie, enzovoort, en mensen van over heel de wereld kwamen daar samen. Ik zou graag een dergelijke wereldexpo zien in Brussel, met een wereldwijd publiek. Hoe dat praktisch georganiseerd zou moeten worden is een andere vraag. Het zou in elk geval ontzettend veel werk zijn. Maar het is een droom natuurlijk. Een derde project waar ik aan denk is een mooi archief opbouwen. Allerhande geschiedenis, info over dovenclubs, senioren,... zouden er ondergebracht worden in ons eigen gebouw. Ook voor digitale bestanden en beeldmateriaal moet er een plaats zijn. Vroeger moest je van hot naar her om de juiste stukken te vinden, maar op die manier zou de informatie op een herkenbare en centrale plaats te vinden zijn. De laatste tijd gebeurt er zo veel in de wereld... en eigenlijk moeten dove mensen hierin hun eigen identiteit vinden, onderzoeken wie ze zelf zijn. Gebeurtenissen moeten bewaard blijven want, geen geschiedenis is geen toekomst. Dove mensen moeten zich hiervan bewust zijn. Ik geef een voorbeeld: Binnen Fevlado is Matthieu Martens, een dove man, heel lang voorzitter geweest. Als dove jongeren hem nu zien zeggen ze: ‘hmm, wie is dat?’ Hij moet dan antwoorden dat hij heel lang voorzitter van Fevlado geweest is. De dove jongeren hebben blijkbaar nog nooit van hem gehoord, en op zo’n moment ben ik beschaamd. Die historiek zou bijvoorbeeld zichtbaar moeten zijn op de website zodat dove mensen die kunnen raadplegen. Nu is die informatie er niet en gaat er heel wat aan ons voorbij. Zo’n situatie kan echt niet voor mij.

C: Ik hoop dat we hiervoor in de toekomst de website kunnen raadplegen... Tot nu toe hadden we het over Fevlado-Diversus, maar laat ons eens kijken naar die andere vzw, Fevlado. Filip Verstraete, de voorzitter, heeft al aangekondigd dat hij in december het voorzitterschap naast zich neerlegt. Wat is jouw mening daarover?

H: Eigenlijk verbaast het me niet. Ik vind het trouwens een verstandige beslissing. Hij heeft zich ook nooit echt kandidaat gesteld voor de functie. Toen voorzitter André Lathouwers er indertijd mee ophield, was de vraag wie hem kon opvolgen. Er waren er geen kandidaten, dus Filip heeft op dat moment noodgedwongen de taak op zich genomen. Hij zou dat doen tot de volgende bestuursverkiezingen. Maar, bij die verkiezingen stelde zich opnieuw niemand kandidaat, dus nam Filip het mandaat verder op, omdat het niet anders kon. Nu beslist hij om er definitief een punt achter te zetten, en dat vind ik een verstandige keuze. Iedereen weet dat hij ook personeelslid is, en het is een verwarrende situatie als die functie gecombineerd wordt met een bestuursfunctie. Nu is het niet altijd duidelijk wie boven wie staat in de hiërarchie. Eigenlijk is dat geen juiste situatie. Nu legt hij zijn functie als voorzitter neer, en kan zich dan volledig op zijn taak als personeelslid concentreren. Een verstandige beslissing... Ik hoop uiteraard dat er bij de nieuwe verkiezingen een nieuwe en ruimdenkende voorzitter komt.

C: Zijn er al vaak verschuivingen geweest binnen het bestuur van Fevlado-Diversus? En hoop je bij de volgende verkiezingen enkele nieuwe mensen aan te trekken?

H: Sinds ik voorzitter ben, zijn er al verschuivingen geweest, maar niet overdreven veel. Het bestuur bestond zowel uit dove als uit horende mensen. Sommigen kregen het op een bepaald moment te druk, en daar heb ik wel respect voor. Het zijn niet alleen dove mensen die het te druk krijgen, ook horende mensen hebben soms geen tijd meer voor hun functie. Sommigen beginnen goed aan het samenwerkingsverband, maar moeten het na een tijdje toch voor bekeken houden wegens tijdsgebrek, daar kan ik natuurlijk wel begrip voor opbrengen. Nu zijn er in december weer nieuwe verkiezingen. We hebben geen groot aantal mensen nodig, maar ik hoop op een vijf- of zestal goede kandidaten. Bij Fevlado-Diversus is de situatie trouwens niet dezelfde als bij Fevlado. Diversus is een sociaal-culturele vormingsdienst, in tegenstelling tot Fevlado. Hun beheerraad moet uitgebreider zijn. Je hebt een afgevaaridigde nodig van de sportbond, van de senioren, van de doofblinde mensen, Jong-Fevlado,... Bij Diversus is dat niet het geval. Maar toch heeft ook Diversus als dienst nood aan vijf of zes goede bestuursleden. Er is zorg voor het personeel nodig want als er geen bestuur is kan het personeel niet verder werken. De goedkeuring van het financieel beleid, de goedkeuring van het jaarverslag,... gebeurt allemaal door het bestuur, en zonder dat kan het personeel niet vooruit. Vanuit het bestuur ben ik ook afgevaardigde binnen Vijftact, wie zou daar anders naartoe gaan? Enkele zaken moeten goed opgevolgd worden, en daarom wil ik enkele gemotiveerde bestuursleden aantrekken. De opdracht is niet zo zwaar hoor. De beheerraad heeft vier, of in dringende gevallen vijf vergaderingen per jaar, en er zijn ook twee algemene vergaderingen. Voor de voorzitter en de secretaris is het wel drukker. Maandelijks zijn er vergaderingen met het dagelijks bestuur samen met Fevlado, en ze zetelen ook volgens het samenwerkingsoverleg automatisch in de beheerraad van Fevlado en Fevlado-Passage.

C: Wanneer zijn er bestuursverkiezingen?

H: In december, samen met de verkiezingen van Fevlado.

C: Bedankt om tot hier te komen voor het interview, het was heel boeiend.

H: Bedankt.