Actualiteit

Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding (CGKR) verspreidt aanbeveling rond gebarentaal in ziekenhuizen

Terug naar overzicht

Het CGKR nam een tijd geleden contact op met Fevlado om de (on)toegankelijkheid van ziekenhuizen in Vlaanderen voor dove gebarentaligen te bespreken. Dit resulteerde in een aanbeveling; het CGKR maakt regelmatig aanbevelingen op die ze dan bezorgt aan de betreffende ministers.

In de aanbeveling waar het hier over gaat, wijst ze onder andere op de nood aan beschikbaarheid van tolken VGT in ziekenhuizen, waar dove gebarentaligen gratis beroep op kunnen doen. Ook raadt ze aan voldoende budget vrij te maken om het systeem van afstandstolken uit te breiden. Het CGKR wijst hiervoor op de rechten die vermeld worden in de VN-Conventie voor de Rechten van Personen met een Handicap, maar ook in het Vlaamse Gelijke Kansen en Gelijke Behandelingsdecreet. Op basis van dit laatste decreet werd ook het juridisch proces tegen de Vlaamse overheid wegens discriminatie van dove leerlingen gewonnen. De overheid kan die aanbeveling niet zomaar naast zich neerleggen, aangezien ze net zelf het Centrum de opdracht heeft gegeven om de uitvoering van het VN-Verdrag in ons land op te volgen. De aanbeveling van het CGKR kan je hier lezen.
Fevlado is alvast tevreden; het wordt afwachten wat het effect ervan zal zijn.

Voor meer info over de VN-Conventie voor de Rechten van Personen met een Handicap of over het Vlaamse Gelijke Kansen en Gelijke Behandelingsdecreet, neem contact op met belangenverdediging@fevlado.be.