Actualiteit

WFD en EUD lanceren persbericht: de status van gebarentaal in Denemarken en in Nederland is bedreigd

Terug naar overzicht

Naar aanleiding van de conferentie in Noorwegen die net is afgelopen - meer informatie hierover kan je hier vinden – verspreidden de WFD en de EUD eerder deze week een persbericht.

Zowel in Denemarken als in Nederland gaat de status van de gebarentaal achteruit.

In Denemarken heerst op dit ogenblik een visie op onderwijs, die ontkent dat dove kinderen recht hebben op onderwijs in gebarentaal. De voorzitter van de Deense Dovenfederatie trekt aan de alarmbel: 99% van alle pasgeboren dove kinderen wordt geïmplanteerd. De informatie en de begeleiding die ouders daarbij krijgen, is volledig gericht op horen en spreken, en men zwijgt over gebarentaal.

In Nederland zijn er volop debatten aan de gang over de plaats van gebarentaal in de opvoeding van dove kinderen. Volgens Stuart Blume, professor emeritus aan de Universiteit van Amsterdam, hebben de leiders van de dovengemeenschappen een veel kleiner netwerk, minder contacten met de politiek en de media dan de CI lobby. Volgens hem zou er veel meer moeten samengewerkt worden met antropologen, sociologen en andere onderzoekers; er kan ook gekeken worden naar andere minderheidsgroepen en hoe die hun rechten verdedigen.

Het persbericht stelt ook nog dat slechthorende en dove kinderen recht hebben op tweetaligheid, dat hen de kans geeft op latere leeftijd zelf hun talige identiteit te bepalen.