Actualiteit

'Sign bilingualism is a human right, not a privilege!'

Terug naar overzicht

Met deze uitroep verspreidden de WFD en de EUD vorige week een 2e persbericht naar aanleiding van de conferentie in Noorwegen die net is afgelopen - meer informatie hierover kon je hier vorige week al vinden.

Ze vragen daarmee de omzetting in de praktijk van de wetgeving rond erkenning van gebarentalen. Pas als dit gebeurt, is er echt sprake van gelijke kansen voor dove kinderen.

Het persbericht handelt vooral over tweetaligheid. Naast enkele andere topics, wordt er ook verwezen naar Dr. Peter C. Hauser van het Rochester Institute of Technology in Amerika. Hij toont via recente onderzoeksgegevens aan dat er geen enkel bewijs is dat het leren van gebarentaal de spraakontwikkeling zou tegenwerken. Integendeel zelfs, het zou net de taalverwerving bevorderen. Dr. Hauser benadrukt ook hoe belangrijk het is dat horende families accepteren dat hun kind doof is, in plaats van hun kind als ‘kapot’ of ‘gehandicapt’ te zien. Daarom ook zijn dove ‘mentors’ en positieve rolmodellen zo belangrijk voor zowel de dove kinderen als voor hun familie.

Meer informatie over Dr. Hauser vind je hier: http://www.ntid.rit.edu/research/faculty.php?id=pchgss