Actualiteit

Eerste schaduwrapport VN-Conventie voor de Rechten van Personen met een Handicap klaar

Terug naar overzicht

Donderdag organiseerde GRIP (Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een Handicap) een persconferentie naar aanleiding van het schaduwrapport dat ze opstelde over de implementatie van de VN-Conventie voor de Rechten van Personen met een Handicap. De cel belangenbehartiging gaf advies over de artikels die belangrijk zijn voor de Gebarentaalgemeenschap in Vlaanderen, en die door GRIP geselecteerd werden. Zo staat er in dit eerste schaduwrapport informatie over afstandstolken, VGT op TV, het juridisch proces rond onderwijs, VGT op school, en tolkuren in het hoger onderwijs.

Meer informatie over de artikels van de VN-Conventie die specifiek gericht zijn op VGT en Dovencultuur publiceerden we eerder al op deze website. Ook tijdens het congres op WDD in 2010 besteedden we ruim aandacht aan de VN-Conventie.

Het persbericht van GRIP kan je hier lezen.

Ook het BDF (Belgian Disability Forum) zal een schaduwrapport indienen. Dat zal alle artikels behandelen. Fevlado werkt ook hier actief aan mee.

De bedoeling van dergelijke schaduwrapporten is aan de VN Commissie een genuanceerd beeld geven van hoe het er werkelijk aan toegaat in een land. Het rapport dat België eerder dit jaar indiende wordt dus aangevuld met één of meerdere schaduwrapporten, geschreven door organisaties die de doelgroep(en) vertegenwoordigen waar de VN-Conventie het over heeft. De verschillende rapporten worden dan naast elkaar gelegd, en bieden de VN-Commissie de mogelijkheid om het rapport van België op een juiste manier te beoordelen.

Voor meer informatie, mail naar belangenverdediging@fevlado.be. Wie het volledige schaduwrapport van GRIP wil lezen, kan dit via hetzelfde emailadres opvragen.