Actualiteit

'Het dove brein'

Terug naar overzicht

In de februari-editie van de WFD newsletter is een artikel te lezen over nieuw onderzoek door het RIT, het Rochester Institute of Technology in de VS. Peter Hauser, zelf doof en klinisch neuropsycholoog, analyseert het dove brein: in welke mate verschillen ‘dove hersenen’ van die van horenden? Wat is het effect van gebarentaal op kennisverwerving?

In dit artikel staan ook enkele nuttige verwijzingen naar de gevolgen van onderzoek op het ‘dove brein’ op leren, meertaligheid en onderwijs aan dove kinderen. Wie het originele artikel in de WFD Newsletter (in het Engels) graag wil lezen, kan hiervoor mailen naar belangenverdediging@fevlado.be.