Actualiteit

Fevlado en Fevlado-senioren ondertekenen visietekst Vlaamse Ouderenraad rond ouderen en handicap

Terug naar overzicht

Fevlado-senioren is lid van de Vlaamse Ouderenraad, het overlegplatform van ouderenorganisaties, door de overheid erkend als gesprekspartner.

Alle personen met een handicap, ongeacht hun leeftijd, moeten kunnen gebruik maken van het volledige ondersteuningsaanbod dat de overheid ter beschikking stelt. Maar oudere personen die na de leeftijd van 65 jaar geconfronteerd worden met een handicap, kunnen, net omwille van hun leeftijd, geen financiële tussenkomsten krijgen voor de voor hen noodzakelijke hulpmiddelen. Deze discriminatie op basis van leeftijd moet aangepakt worden want voor ouderen met een handicap zijn hulpmiddelen zeer belangrijk voor het behoud van hun zelfstandigheid. Daarom stelde een werkgroep een visietekst op waarmee de Vlaamse Ouderenraad eind maart of begin april naar minister Vandeurzen zal gaan. Ook Fevlado nam deel aan de vergaderingen van deze werkgroep en onderschreef samen met Fevlado-senioren de visietekst.

Wie de visietekst wil lezen, kan die opvragen bij belangenverdediging@fevlado.be.