Actualiteit

UZ Gent start met intercultureel bemiddelen vanop afstand

Terug naar overzicht

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu financiert in een 70 – tal Belgische ziekenhuizen intercultureel bemiddelaars en / of coördinatoren interculturele bemiddeling. Sinds maart 2011 is in het UZ Gent een intercultureel bemiddelaar werkzaam voor dove en slechthorende personen. Deze intercultureel bemiddelaar zorgt voor een brug tussen de patiënt en de hulpverlener. Vaak voelen hulpverleners zich onzeker omdat ze de leefwereld, taal en cultuur van de patiënt niet kennen. Omgekeerd voelt de patiënt zich soms niet begrepen door de hulpverlener. Het inzetten van een intercultureel bemiddelaar kan helpen om de taal- en cultuurbarrière te overwinnen.

De interculturele bemiddeling gebeurt niet enkel face – to – face, maar ook via het internet kan een intercultureel bemiddelaar ingezet worden. Begin 2009 werd in opdracht van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu in het Universitair Ziekenhuis Gent (UZG), in samenwerking met Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (ZnA), het project “intercultureel bemiddelen via het internet” opgestart. Sinds 2010 treden ook twee franstalige ziekenhuizen mee in het project, namelijk Centre Hospitalier Universitaire de Charleroi en Grand Hôpital de Charleroi. Het intercultureel bemiddelen via het internet biedt de mogelijkheid dat intercultureel bemiddelaars vanuit het ene ziekenhuis ingezet kunnen worden voor taalbijstand voor patiënten die zich in een ander ziekenhuis bevinden. Door middel van het internet kan connectie gemaakt worden en zullen alle betrokkenen elkaar met behulp van een webcam kunnen zien. Het intercultureel bemiddelen via internet wordt niet enkel georganiseerd voor dove en slechthorende personen maar ook voor anderstalige personen.

Hoe kan je als dove of slechthorende persoon taalbijstand in het UZ Gent aanvragen?

Richt je aanvraag voor Vlaamse Gebarentaal naar het secretariaat sdp UZG (09/332.41.44 / 09/332.41.45 of socialedienstpatienten@uzgent.be). Geef de datum, uur, duur en afdeling/poli waar je taalbijstand wenst duidelijk aan. Indien face – to – face taalbijstand mogelijk is, dan zal hier de voorkeur aan gegeven worden. Indien niet, dan zal intercultureel bemiddelen via internet als taalbijstandvorm worden aangevraagd.

Voor meer informatie over dit project kan je contact opnemen met projectcoördinator Isabel Vantwembeke (09/332.02.83 of isabel.vantwembeke@uzgent.be).