Actualiteit

Overleg over laattijdige annuleringen

Terug naar overzicht

Fevlado, het CAB en de BVGT zullen op korte termijn met elkaar samen zitten na de stellingname van de BVGT omtrent de laattijdige annuleringen.
Daarbij willen de drie partijen het probleem bespreken dat de BVGT heeft aangekaart omtrent de laattijdige annuleringen en dit in het totaalplaatje van het zwakke statuut van de tolken VGT.
Zowel voor Fevlado, het CAB en de BVGT betekent het slechte statuut immers een belangrijke drempel voor de realisatie van een toegankelijke en inclusieve samenleving.

Op het overleg willen de drie partijen een gezamenlijk standpunt innemen en ook het standpunt omtrent de laattijdige annuleringen verfijnen. Voorlopig treedt de aangekondigde nieuwe regeling omtrent de laattijdige annuleringen niet in werking.Tegen 1 januari 2013 willen Fevlado, het CAB en de BVGT daarover een eensluidend standpunt innemen en een regeling uitwerken. Daarmee zullen we dan ook als één groep naar de overheid stappen.